Accessibility tools

Sulje

Usein kysytyt kysymykset

Apurahan hakijaa ja saajaa askarruttavat monet kysymykset. Lue täältä vastauksia ja vinkkejä yleisimpiin kysymyksiin.

 • Kuka voi hakea apurahaa Olvi-säätiöltä?

  Apurahaa voi hakea

  • henkilö yksin/ yksityishenkilö
  • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
  • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

  Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta rahastoon sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin.

 • Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

  Sääntöjensä mukaan Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

  Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

  Olvi-säätiö on avoin monenlaisille hankkeille ja erityisesti sille, mitä yhteistä hyvää hankkeilla saadaan aikaan! Arvioinnin kärkenä: avustuskohteen tulee olla Olvi-säätiön sääntöjen mukainen ja merkityksellinen.

 • Myönnetäänkö tieteen apurahoja väitöskirjatyöhän kaikille aloille vai vain Olvi-säätiön kohteisiin?

  Tieteen apurahoja myönnetään kaikille tieteen aloille, ei ainoastaan Olvi-säätiön sääntöjen rajaamiin kohteisiin.

 • Millaisiin tarkoituksiin säätiö ei myönnä avustuksia?

  Säätiö ei voi myöntää avustuksia kohteisiin, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. Myöskään vaihto-opiskeluun ulkomailla, ulkomailla suoritettaviin tutkintoihin tai pro gradu –tutkimukseen ei myönnetä apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.

 • Lähden ulkomaille opiskelemaan, voinko hakea apurahaa?

  Apurahoja ei myönnetä opiskeluun ulkomailla tai vaihto-opiskeluun. Pro gradu -tutkimukseen ei myönnetä apurahoja.

 • Minkä suuruisia Olvi-säätiön apurahat ovat?

  Apurahan suuruus vaihtelee kohteen ja tarkoituksen budjetin mukaan. Säätiö voi myöntää myös osasumman hakijan toiveesta tai rahoittaa hankkeesta vain tietyn osan (esim. vain sääntöjensä piiriin kuuluvan toiminnan). Väitöskirjatyöskentelyyn myönnetty summa on enimmillään 10 000 euroa.

 • Hakuaika päättyi eilen, voiko jättää vielä hakemukseni?

  Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä. Hakemusta ei voi muokata tai täydentää enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Apurahahakujärjestelmä sulkeutuu automaattisesti ilmoitettuna ajankohtana.

 • Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään?

  Olvi-säätiö ilmoittaa apurahapäätökset sähköisen apurahajärjestelmän kautta  (päätöksistä ei voi tiedustella puhelimitse). Keväthaun (1.1. – 31.3.) päätökset ilmoitetaan kesäkuussa ja syyshaun (1.7. – 30.9.) päätökset ilmoitetaan joulukuussa.

 • Milloin apuraha maksetaan?

  Apurahasumma maksetaan kunkin kuun 15. päivä. Tähän mennessä saapuneet maksusuunnitelmat huomioidaan maksatuksessa.

 • Voinko lähettää hakemukset ja/tai liitteet postissa?

  Olvi-säätiön apuraha-anomusprosessi etenee alusta loppuun sähköisenä. Näin ollen hakemus (liitteineen) tehdään verkkoportaalissa. Hakemukseen voi liittää pdf- tai kuvatiedostoja. Huomioitavaa: Kun hakemus on lähetetty säätiölle, sitä ei enää voi täydentää tai muokata.

 • Miten menetellä suosituspyyntöjen kanssa? Miten liitän suosituksen hakemukseeni?

  Apurahanhakijan tulee jättää lausuntopyyntö suosittelijalle apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen teon yhteydessä hakija tallentaa suosittelijan yhteystiedot (sähköposti/puhelinnumero) järjestelmään.

  Kun hakemus on valmis ja hakija lähettää sen säätiölle, lausuntopyyntö ohjeineen lähtee suosittelijan sähköpostiin samalla hetkellä. Lausunto tallentuu hakemukseen. Jos hakijalla on jo valmiina erillinen suosituskirje, hakija voi lisätä sen hakemuksen liitteeksi.

  Suosittelijalla on hakuajan päättymisen jälkeen 7 vrk aikaa jättää suositus. Esim. syyshaku päättyy 30.9. eli lausunnon antajan tulee jättää lausunto 7.10. mennessä.

 • Milloin loppuselvitys apurahan käytöstä tulee jättää Olvi-säätiölle?

  Mahdollisimman pian hankkeen valmistuttua ja/tai kun apuraha on käytetty kokonaisuudessaan (viimeistään vuoden sisällä).

 • Tuleeko kuitit liittää loppuraporttiin?

  Kuitteja ei tarvitse liittää loppuraporttiin, kuluerittelyn pääkohdat riittävät. Apurahan saajan kannattaa panostaa myös loppuraporttiin ja mm. kertoa, mitä yhteistä hyvää hankkeella saavutettiin ja/tai millainen merkitys toteutetulla toimella oli.

 • Jos työskentelen Olvi-säätiön apurahan turvin, karttuuko työeläkkeeni?

  Kyllä, apurahansaajan työeläketurva karttuu MYEL-eläkelain mukaan. Lue ohjeet Melan sivuilta.

 • Sain Olvi-säätiöltä apurahaa viime vuonna, voinko hakea uudelleen?

  Apurahat ovat pääsääntöisesti kertaluonteisia. Väitöskirjatyöskentelyyn apurahaa on mahdollista saada vain kerran.