Apurahojen hakeminen

OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja
lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön, luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden kehittämiseen sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden,  kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön

Vaihto-opiskeluun ulkomailla eikä pro gradu -tutkimukseen myönnetä apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.

Säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuosittain:
-   keväthaku 1.1. - 31.3.
-   syyshaku 1.7. - 30.9.

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahoista keväthaussa kesäkuussa ja syyshaussa joulukuussa. Kaikki päätökset ilmoitetaan saajille sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Säätiö vastaanottaa hakemuksia ainoastaan verkkopalvelun kautta.

  Sähköiseen hakujärjestelmään pääset >>>>  TÄSTÄ                                        

 

 Säätiö käsittelee sille tehtyjä hakemuksia kaksi kertaa vuodessa: 30.4. mennessä tehdyt hakemukset käsitellään kesäkuussa ja 30.10. mennessä tehdyt hakemukset joulukuussa