Sähköinen apurahojen hakujärjestelmä

OLVI-säätiö siirtyy uuteen sähköiseen apurahahakujärjestelmään. Tällä hetkellä sähköinen apurahahaku ei ole käytössä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.3.2014.

Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen otamme vastaan hakemuksia ainoastaan verkkopalvelussa.