OLVI-säätiön hallinto 

OLVI-säätiö noudattaa vuonna 2015 voimaan tullutta uutta säätiölakia (487/2015). Säätiön toiminnassa huomioidaan Säätiön hyvä hallinto -oppaan suositukset.

OLVI-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahan jakajien yhdistys, joka toimii suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. 

OLVI-säätiön hallitus ja asiamies

Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja
Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
Wille Riekkinen, emerituspiispa, jäsen

Seija Hakala, OLVI-säätiön asiamies

Lähipiiri

Säätiön lähipiiri on määritelty  säätiölain säännösten mukaisesti. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, asiamies ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.