Accessibility tools

Sulje

Apurahakohteet

Olvi-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

  • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
  • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
  • lahjakkaiden nuorten opinnot*
  • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
  • kotiseututyö
  • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Apurahojen piiriin eivät kuulu: vaihto-opiskelu ulkomailla, pro gradu –tutkimukset eivätkä apurahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työharjoitteluun. Avustuksista suljetaan pois myös julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille kohdistetut avustukset sekä voittoa tavoitteleva liiketoiminta.