Accessibility tools

Sulje

Apurahakohteet

OLVI-säätiö myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisiin kohteisiin.

Lue lisää

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin:

  • lasten hyväksi tapahtuva toiminta*
  • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta*
  • lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta)
  • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
  • kotiseututyö
  • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten apurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön. Säätiöllä ei ole resursseja rahoittaa mittavia post doc -tutkimuksia.

Apurahojen piiriin eivät kuulu: vaihto-opiskelu ulkomailla, pro gradu –tutkimukset eivätkä apurahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työharjoitteluun. Avustuksista suljetaan pois myös julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille kohdistetut avustukset sekä yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminnan tarkoitus on liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen.