Accessibility tools

Sulje

OLVI-säätiön historia

OLVI-säätiön historia ulottuu vuoteen 1955, jolloin teollisuusneuvos E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta säätiön peruspääomaksi.

1955

1.11.1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg ja hänen puolisonsa rouva Hedwig Åberg perustavat OLVI-säätiön. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. E.W. toimi säätiön hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1959 saakka.

1956

Ensimmäisinä toimintavuosinaan OLVI-säätiöllä ei ollut mahdollisuuksia jakaa apurahoja, sillä Olvi Oy:llä oli tiukat ajat eikä osakkaille maksettu osinkoa.

E. W. Åberg mietteissään vuonna 1956.

1959

Teollisuusneuvos E.W. Åberg kuolee. Teollisuusneuvoksetar Hedwig Åberg siirtyi säätiön hallituksen puheenjohtajaksi (vuoteen 1976 saakka).

1960

OLVI-säätiön historian ensimmäiset avustukset ja stipendit jaettiin 9.9.1960.

1965

OLVI-säätiö sai omistamistaan Olvin osakkeista osinkoa 7.423,50 mk. Yhtiöltä säätiö sai 30.000 markan suuruisen lahjoituksen. Säätiö jakoi avustuksia 22.000 markkaa vuonna 1965.

Kuvassa: OLVI-säätiön syyskokous 15.11.1968. Pöydän päässä istuu teollisuusneuvoksetar Hedwig Åberg.

1970

Keskiolutkielto astui voimaan 60 kuntaan, joista 67 % sijaitsi Olvin markkina-alueella. Olvin panimo teki tappiollisen tuloksen. OLVI-säätiön rahavarat olivat 46.000 markkaa. Avustusten yhteenlaskettu vuotuinen määrä 22.000 markkaan.

1975

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen vieraili Olvin panimolla lokakuussa 1975. Hän antoi luvan jakaa nimellään säätiön 6.600 markan (noin 5.000 eur) nimikkostipendin.

1976

Laamanni Erkki Sonninen aloitti OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtajana (vuoteen 2005 saakka).
Kuvassa OLVI-säätiön puheenjohtaja Erkki Sonninen (vas), Olavi Koponen ja Paavo Jauhiainen (OLVI-säätiön puheenjohtaja vuosina 2012 -2015).

1978

OLVI-säätiö lahjoitti Iisalmen kaupungille kuvanveistäjä Emil Halosen pronssisen Kalapoika-patsaan kuparialtaineen. Sen toivottiin olemaan ilona ja virkistyksenä kaikille iisalmelaisille.

1980

OLVI-säätiön avustuksella tehtiin mittava purotaimenen koeistutus Pohjois-Karjalan alueelle.

1985

OLVI-säätiön 30-vuotisjuhla. Säätiön jakamien avustusten yhteenlaskettu määrä oli perustamisvuodesta vuoteen 1985 mennessä 2,5 miljoonaa markkaa.

1987

Olvi päätti OTC-listautumiseen johtavasta osakeannista. Uusmerkinnällä kerättiin kaikkiaan n. 12,3 miljoonaa markkaa, jotka käytettiin panimon investointeihin. Osakeannista alkoi Olvin kasvu. Lisääntyneet osinkotulot mahdollistivat säätiön jakamien avustusten määrän kasvun.

1988

OLVI-säätiö perusti panimomuseon vanhaan tullirakennukseen Iisalmen satamassa.

1989

Säätiö julisti haettavaksi koko maan yliopistojen biotekniikan opiskelijoille 50.000 markan nimikkostipendin (13.000 euroa) Tasavallan presidentti Mauno Koiviston panimovierailun kunniaksi.

1991

OLVI-säätiö lahjoittaa 100 vuotta täyttäneelle Iisalmelle Olvin synty –suihkukaivomonumentin. Teoksen Iisalmen satamaan, aivan panimon läheisyyteen suunnitteli kuvanveistäjä, taiteilija Anu Matilainen.

1993

OLVI-säätiön panimomuseo muutti Olvi-oluthallille varastohallista museokäyttöön sopiviksi remontoituihin tiloihin. OLVI-säätiö hankki Olvi-oluthallin piha-alueelle pystytetyn Emil Halosen Pohjolan emäntä –patsaan toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi oluthaarikka käsissään.

1995

OLVI-säätiö täytti 40-vuotta. Perinteisten tukikohteiden lisäksi mm. Iisalmen lukio sai lahjoituksen kielten kuunteluluokan varustamiseksi.

1996

Perustettiin OLVI-säätiön kirjallisuuspalkinto. 75.000 markan suuruista palkintoa jaettiin aina vuoteen 2005 saakka.

1997

Olvi Oy:stä Olvi Oyj:ksi. Panimoyhtiö Olvi listautui Helsingin pörssiin (Nasdaq OMX Helsinki). Panimon toiminta laajeni Baltiaan ja kasvoi huomattavasti. OLVI-säätiön tulot ja toimintamahdollisuudet kasvoivat panimon menestyksen tahdissa.

1999

Työmäärän kasvaessa säätiössä OLVI-säätiö sai asiamiehen. Tehtävään kutsuttiin Seija Hakala Olvi Oyj:stä. Menneinä vuosina panimon toimitusjohtaja hoiti asiamiehen tehtäviä.

2003

Olvin panimo täytti 125 vuotta. Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili panimolla. Vierailun kunniaksi säätiö jakoi 20.000 euron nimikkostipendin.

2006

Varatuomari Heikki Sinnemaa aloitti OLVI-säätiön puheenjohtajana (vuoteen 2011 saakka).

2007

Panimomuseon perusnäyttely Olvi-oluthallilla uusittiin.

2010

Säätiöstä tuli merkittävä hyväntekijä sadan miljoonan euron markkina-arvoisella varallisuudellaan. Vuonna 2010 säätiö lahjoitti Itä-Suomen yliopiston peruspääomaan 1,0 miljoonaa ja 3,0 miljoonaa euroa Itä-Suomen yliopiston kolmen professuurin perustamiseen. Säätiö lahjoitti lisäksi 2,0 miljoonaa euroa Uusi Lastensairaala –hankkeelle.

2011

OLVI-säätiö päätti avustaa vuosittain sotiemme veteraaneja huomattavalla avustussummalla.

2012

Agronomi Paavo Jauhiainen valitaan OLVI-säätiön puheenjohtajaksi. Säätiön sääntöjä uudistettiin nykyaikaan.

2015

OLVI-säätiön 60-vuotisjuhlavuosi. Kirjailija Minna Kettunen tallensi Åbergin pariskunnan tarinan ja OLVI-säätiön kehityskaaren ”Yhteiseksi hyväksi, OLVI-säätiö 60 vuotta” -kirjaan. Säätiön juhlavuotena voimaan astui uudistettu säätiölaki. Säätiö jakoi avustuksia yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa.
Kuvassa OLVI-säätiön hallituksen pj Paavo Jauhiainen (vas), hallituksen jäsenet Heikki Sirviö, Jari Kääriäinen, Minna Aronen, Timo Hortling, asiamies Seija Hakala ja hallituksen jäsen Wille Riekkinen.

2016

Teollisuusneuvos Heikki Sirviö valitaan OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi. Vuosi 2016 oli muutosten aikaa: Patentti-ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön ehdottamat muutokset sääntöjen nykyaikaistamiseksi sekä strategia- ja hallintoprosessit uudistettiin uuden säätiölain ja sääntöjen mukaisiksi.

2017

Toimintavuonna 2017 OLVI-säätiö oli mukana sääntöjensä puitteissa useassa merkityksellisessä yleishyödyllisessä hankkeessa mahdollistaen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kasvun toimialueellaan. Suomi 100-juhlavuotena OLVI-säätiö osallistui mm. Vuosisadan rakentajat –haastekilpailuun, joka oli suomalaisten säätiöiden ja rahastojen yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Säätiön vuonna 2017 maksamat avustukset lähes 2,3 miljoonaa euroa, kohdistuivat yhteiseen hyvään.

Vuonna 2017 säätiö vastaanotti 1.326 hakemusta, joista 158 hakemukselle myönnettiin apurahaa. Kuluneena vuonna myönnettyjen apurahojen yhteissumma nousi yli 2,8 miljoonaan euroon.

OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Heikki Sirviö, varapuheenjohtajana Timo Hortling sekä muina hallituksen jäseninä Minna Aronen, Jari Kääriäinen ja Wille Riekkinen.

Säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 saakka toiminut Seija Hakala jäi eläkkeelle vuoden 2017 päättyessä. OLVI-säätiön asiamieheksi valittiin Mervi Toivainen.

2018

OLVI-säätiön vuoden 2018 toiminnasta välittyi säätiön perustajien E.W. ja Hedwig Åbergin vahva tahtotila kotiseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Säätiön panos OLVI-säätiön toimialueen eli Itä-Suomen elinvoimatyöhön konkretisoitui mittavina tukina hankkeisiin, jotka keskittyvät tärkeiden osaamiskapasiteettien rakentamiseen jo varhaisvaiheen koulutuksessa ja kasvatuksessa kestävän ja alueelle sopivan kehityksen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että nuoret työllistyvät tulevaisuudessa huippuosaajina alueen yrityksiin tai luovat uutta yrittäjyyden kautta, perustavat perheensä ja rakentavat elämänsä kotiseudulle.

Vuonna 2018 julkaistiin dosentti ja historioitsija Allan Tiittan tutkimus ”Suomalaiset säätiöt tieteen ja korkeimman opetuksen kehittäjinä 1917 – 2017”. Sadassa vuodessa säätiöiden osuus tutkimusrahoitukselle on arvioitu 4,8 miljardiksi euroksi.

Tiittan tutkimus toi esille 118 merkittävintä säätiötä Suomessa. Tutkimus osoittaa, että OLVI-säätiö on lunastanut paikkansa merkittävänä tutkimusrahoitustoimijana. Teos nostaa esille OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle myönnetyn 1,5 miljoonan euron peruspääomalahjoituksen ja säätiön tuella Itä-Suomen yliopistoon perustetut professuurit sekä tuen väitöskirjatyöskentelyyn kaikille tieteen aloille koko Suomen alueella.

Vuonna 2018 OLVI-säätiö vastaanotti 1099 hakemusta, joista 161 hakemukselle myönnettiin apurahaa. Kuluneen vuoden kevät- ja syyshakujen myönnöt olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö tuki veteraanitoimintaa 200 000 euron summalla. 2018 myönnettyjen apurahojen, avustusten, palkintojen ja stipendien yhteissumma nousi kolmeen miljoonaan euroon.

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close