Accessibility tools

Sulje

Säätiön hallinto, hallitus ja lähipiiri

Hallinto

Säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen.

OLVI-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu.

OLVI-säätiön hallintotapa perustuu säätiölakiin (487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin, tilinpäätöksen laatimista koskevaan ohjeistukseen sekä säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin: Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa.

Olvi-säätiön säännöt on uudistettu vastaamaan nykyaikaa. Säätiön strategia- ja hallintoprosessit ovat säätiölain (487/2015) ja sääntöjen mukaiset.

OLVI-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Hallitus

Olvi-säätiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

OLVI-säätiön hallitus 2018

  • Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja
  • Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
  • Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
  • Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
  • Wille Riekkinen, emerituspiispa, jäsen

OLVI-säätiön asiamies 2018

OLVI-säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 alkaen toiminut Seija Hakala jäi eläkkeelle vuoden 2018 alussa. Uudeksi asiamieheksi on valittu Mervi Toivainen Olvi Oyj:stä.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2018 on valittu Kari Hyvönen, KHT ja Sami Posti, KHT.

Lähipiiri

OLVI-säätiön lähipiiriin kuuluvat OLVI-säätiön hallituksen jäsenet, asiamies ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

Tietoturva

OLVI-säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
Toukokuussa 2018 voimaan tulevan GDPR-sääntelyn mukaisesti säätiö on tehnyt myös tietoturva- ja riskikartoituksen sekä kirjannut käsittelytoimet henkilötietokäsittelyprosesseistaan.

Säätiön tietosuoja- ja rekisteriselosteet:
1) Apurahan hakijat ja apurahan saajat 
2) Hallintoon osallistuvat henkilöt (hallitus, asiamies) 
3) Lähipiiri