Accessibility tools

Sulje

Säätiön hallinto, hallitus ja lähipiiri

Hallinto

Säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen.

OLVI-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu.

OLVI-säätiön hallintotapa perustuu säätiölakiin (487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin, tilinpäätöksen laatimista koskevaan ohjeistukseen sekä säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin: Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa.

Olvi-säätiön säännöt on uudistettu vastaamaan nykyaikaa. Säätiön strategia- ja hallintoprosessit ovat säätiölain (487/2015) ja sääntöjen mukaiset.

OLVI-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Hallitus

Olvi-säätiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

OLVI-säätiön hallitus 2018

  • Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja
  • Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
  • Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
  • Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
  • Wille Riekkinen, emerituspiispa, jäsen

OLVI-säätiön asiamies 2018

OLVI-säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 alkaen toiminut Seija Hakala jää eläkkeelle vuoden 2018 alussa. Uudeksi asiamieheksi on valittu Mervi Toivainen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2018 on valittu Kari Hyvönen, KHT ja Sami Posti, KHT.

Lähipiiri

OLVI-säätiön lähipiiriin kuuluvat OLVI-säätiön hallituksen jäsenet, asiamies ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.