Accessibility tools

Sulje

OLVI-säätiön säännöt

Lue lisää

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on OLVI-säätiö sr ja kotipaikka Iisalmi.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, avustaa lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukea ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja.

4 § Peruspääoma ja sen tuoton käyttäminen

Säätiön peruspääoman muodostaa säätiön perustajien teollisuusneuvos E.W. Åbergin ja teollisuusneuvoksetar Hedwig Åbergin säätiölle sitä perustettaessa lahjoittamat 601 Olvi Oy:n osaketta, joista on muodostunut 2.636.904 kpl Olvi Oyj:n K-sarjan osaketta. Peruspääoman määrä on säilytettävä vähentymättömänä. Peruspääoman tuotosta enintään 2/5 tulee lisätä peruspääomaan ja vähintään 3/5 tulee liittää käyttörahastoon, josta vähintään puolet on käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § Hallitus

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 72 vuotta. Säätiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Säätiön edustaminen

Säätiön toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden säätiön edustamiseen hallituksen jäsenelle tai muulle nimetylle henkilölle.

8 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastajat

Säätiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos valittava varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, tällöin on valittava yksi varatilintarkastaja.

10 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosta on kannattanut vähintään 2/3 läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Säätiön nimeä ei saa kuitenkaan muuttaa.

11 § Säätiön purkautuminen tai sen toiminnan lakkaaminen

Säätiön purkautuessa tai sen toiminnan lakatessa säätiön varat käytetään säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan hallituksen selvitystilaan asettamista koskevan päätöksen yhteydessä tarkemmin päättämällä tavalla.