Accessibility tools

Sulje

Henkilötietosuoja

Rekisteröityessään OLVI-säätiön apurahan hakijaksi, hakija samalla suostuu henkilötietojensa käsittelyyn ja rekisteröintiin alla kuvatulla tavalla:

Rekisteriin tallennetaan avustushakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen avustusten maksatukseen ja tutkimuksen tai hankkeen edistymiseen ja loppuraporttiin liittyvät tiedot.

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista avustuksista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Myönnettyjen avustusten saajat ja määrät sekä mahdollisesti myös tutkimuksen/hankeen tiivistelmät julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Jokaisella hakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteelliseen tutkimustarkoitukseen ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä on OLVI-säätiö. Yhteyshenkilönä toimii asiamies Mervi Toivainen.

Tietosuojarekisteriseloste