Accessibility tools

Sulje

Avustushakemuksen tietosuoja

Lähettäessään avustushakemuksen hakija luovuttaa OLVI-säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Kerättäviä henkilötietoja käytetään avustushakemusten ja myönnettyjen avustusten käsittelyyn. Rekisteriin tallennetaan avustushakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen avustusten maksatukseen ja tutkimuksen tai hankkeen edistymiseen ja loppuraporttiin liittyvät tiedot.

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista avustuksista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Myönnettyjen avustusten saajat ja määrät sekä mahdollisesti myös tutkimuksen/hankeen tiivistelmät julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Jokaisella hakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteelliseen tutkimustarkoitukseen ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti säätiön asiamiehelle.

Tietosuojarekisteriseloste 2018