Accessibility tools

Sulje

Usein kysytyt kysymykset

Apurahan hakijaa ja saajaa askarruttavat monet kysymykset. Lue täältä vastauksia ja vinkkejä yleisimpiin kysymyksiin.

 • Kuka voi hakea apurahaa Olvi-säätiöltä?

  Apurahaa voi hakea

  • henkilö yksin/ yksityishenkilö
  • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
  • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

  Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta rahastoon sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin.

 • Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

  Sääntöjensä mukaan Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

  Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

  Olvi-säätiö on avoin monenlaisille hankkeille ja erityisesti sille, mitä yhteistä hyvää hankkeilla saadaan aikaan! Arvioinnin kärkenä: avustuskohteen tulee olla Olvi-säätiön sääntöjen mukainen ja merkityksellinen.

 • Myönnetäänkö tieteen apurahoja väitöskirjatyöhän kaikille aloille vai vain Olvi-säätiön kohteisiin?

  Tieteen apurahoja myönnetään kaikille tieteen aloille, ei ainoastaan Olvi-säätiön sääntöjen rajaamiin kohteisiin.

 • Millaisiin tarkoituksiin säätiö ei myönnä avustuksia?

  Säätiö ei voi myöntää avustuksia kohteisiin, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. Myöskään vaihto-opiskeluun ulkomailla, ulkomailla suoritettaviin tutkintoihin tai pro gradu –tutkimukseen ei myönnetä apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.

 • Lähden ulkomaille opiskelemaan, voinko hakea apurahaa?

  Apurahoja ei myönnetä opiskeluun ulkomailla tai vaihto-opiskeluun. Pro gradu -tutkimukseen ei myönnetä apurahoja.

 • Minkä suuruisia Olvi-säätiön apurahat ovat?

  Apurahan suuruus vaihtelee kohteen ja tarkoituksen budjetin mukaan. Säätiö voi myöntää myös osasumman hakijan toiveesta tai rahoittaa hankkeesta vain tietyn osan (esim. vain sääntöjensä piiriin kuuluvan toiminnan). Väitöskirjatyöskentelyyn myönnetty summa on enimmillään 10 000 euroa.

 • Hakuaika päättyi eilen, voiko jättää vielä hakemukseni?

  Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä. Hakemusta ei voi muokata tai täydentää enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Apurahahakujärjestelmä sulkeutuu automaattisesti ilmoitettuna ajankohtana.

 • Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään?

  Olvi-säätiö ilmoittaa apurahapäätökset sähköisen apurahajärjestelmän kautta  (päätöksistä ei voi tiedustella puhelimitse). Keväthaun (1.1. – 31.3.) päätökset ilmoitetaan kesäkuussa ja syyshaun (1.7. – 30.9.) päätökset ilmoitetaan joulukuussa.

 • Milloin apuraha maksetaan?

  Apurahasumma maksetaan kunkin kuun 15. päivä. Tähän mennessä saapuneet maksusuunnitelmat huomioidaan maksatuksessa.

 • Voinko lähettää hakemukset ja/tai liitteet postissa?

  Olvi-säätiön apuraha-anomusprosessi etenee alusta loppuun sähköisenä. Näin ollen hakemus (liitteineen) tehdään verkkoportaalissa. Hakemukseen voi liittää pdf- tai kuvatiedostoja. Huomioitavaa: Kun hakemus on lähetetty säätiölle, sitä ei enää voi täydentää tai muokata.

 • Miten menetellä suosituspyyntöjen kanssa? Miten liitän suosituksen hakemukseeni?

  Apurahanhakijan tulee jättää lausuntopyyntö suosittelijalle apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen teon yhteydessä hakija tallentaa suosittelijan yhteystiedot (sähköposti/puhelinnumero) järjestelmään.

  Kun hakemus on valmis ja hakija lähettää sen säätiölle, lausuntopyyntö ohjeineen lähtee suosittelijan sähköpostiin samalla hetkellä. Lausunto tallentuu hakemukseen. Jos hakijalla on jo valmiina erillinen suosituskirje, hakija voi lisätä sen hakemuksen liitteeksi.

  Suosittelijalla on hakuajan päättymisen jälkeen 7 vrk aikaa jättää suositus. Esim. syyshaku päättyy 30.9. eli lausunnon antajan tulee jättää lausunto 7.10. mennessä.

 • Milloin loppuselvitys apurahan käytöstä tulee jättää Olvi-säätiölle?

  Mahdollisimman pian hankkeen valmistuttua ja/tai kun apuraha on käytetty kokonaisuudessaan (viimeistään vuoden sisällä).

 • Tuleeko kuitit liittää loppuraporttiin?

  Kuitteja ei tarvitse liittää loppuraporttiin, kuluerittelyn pääkohdat riittävät. Apurahan saajan kannattaa panostaa myös loppuraporttiin ja mm. kertoa, mitä yhteistä hyvää hankkeella saavutettiin ja/tai millainen merkitys toteutetulla toimella oli.

 • Jos työskentelen Olvi-säätiön apurahan turvin, karttuuko työeläkkeeni?

  Kyllä, apurahansaajan työeläketurva karttuu MYEL-eläkelain mukaan. Lue ohjeet Melan sivuilta.

 • Sain Olvi-säätiöltä apurahaa viime vuonna, voinko hakea uudelleen?

  Apurahat ovat pääsääntöisesti kertaluonteisia. Väitöskirjatyöskentelyyn apurahaa on mahdollista saada vain kerran.

 • Miten voin perua apurahahakemukseni OLVI-säätiölle?

  Kun hakemus on lähetetty OLVI-säätiölle, hakemuksen voi perua vain lähettämällä viestin apurahajärjestelmän kautta. Näin hakija vahvistaa olevansa juuri se henkilö tai taho, joka haluaa hakemuksen perua.

 • How to apply for a grant?

  According to its bylaws, the OLVI Foundation gives out awards and grants to support activities for the youth and the elderly, study opportunities for talented young people, and local community work, as well as to promote the development of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture.

  Purposes

  Grants to support activities for the youth and the elderly, as well as study grants for talented young people, are awarded on the basis of applications at the Foundation’s discretion. This also applies to applications for local community work, as well as the promotion of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture. Scholarships for scientific work are primarily given for doctoral thesis research.

  Purposes for which grants are NOT given: No grants are given for exchange studies abroad or Master’s thesis research. Neither are grants given to supplement a person’s wages or salary, for on-the-job training, to public sector entities and organisations, or to business activities aimed at generating profit.

  Application

  OLVI Foundation only accepts applications through its online service. The application system utilises a secure HTTPS connection.

  The applicant must register as a user of the online service. The grant application shall be filled in, saved and submitted in accordance with the instructions.

  Applications shall be accompanied by an abstract of the research or project plan, a CV or similar, any recommendations, a cost assessment and a funding plan that must indicate whether the applicant is applying for grants from any other sources. File attachments must be in PDF or JPG format, maximum size 2 megabytes.

  An organisation’s application shall be accompanied by a copy of the previous year’s operating report, financial statements and auditor’s report. File attachments must be in PDF or JPG format.

  Reporting The recipient of an award or grant must report on the outcome or progress of the project within one year of the date of grant.

  Schedule

  Olvi Foundation has two application periods annually:

  ·        Spring applications from 1 January to 31 March

  ·        Autumn applications from 1 July to 30 September.

  The Board of Directors of the Foundation makes a decision on awards in June (spring applications) and in December (autumn applications). All decisions are communicated to the recipients through the online grant system. Information concerning awards granted will not be given over the telephone.

  Social security for grant recipients

  Recipients of grants and scholarships resident in Finland have the obligation to obtain insurance from the Farmers’ Social Insurance Institution (Mela) when they have received a grant or scholarship from Finland that is used to fund a minimum of four months’ work in Finland at a time.

  On certain preconditions, recipients of grants and scholarships may also work abroad. Furthermore, the amount of the grant or scholarship must be at least 3,778.59 euro converted into annual MYEL insurance earnings (at the level of 2016). Pension coverage for a grant or scholarship recipient is determined on the basis of confirmed MYEL earnings in a manner similar to independent farmers.

  More information about social security for grant and scholarship recipients is available at www.mela.fi/en/

  The Foundation will provide Mela with information on grants and scholarships falling into the scope of statutory social security. If you do not have a password for the system yet, register as a new user first.