Accessibility tools

Sulje

Usein kysytyt kysymykset

Apurahan hakijaa ja saajaa askarruttavat monet kysymykset. Lue täältä vastauksia ja vinkkejä yleisimpiin kysymyksiin.

 • Kuka voi hakea apurahaa OLVI-säätiöltä?

  Apurahaa voi hakea

  • henkilö yksin/ yksityishenkilö (esim. haetun toiminnan toteuttaja, koordinoija)
  • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
  • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

  Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta rahastoon sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin.

 • Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

  Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa
  * lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
  * lahjakkaiden nuorten opintoja (opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä
  avustusta/stipendiä, vaan stipendit jaetaan oppilaitosten kautta)
  * parantaa jatko-opintojen edellytyksiä,
  * avustaa kotiseututyötä sekä
  * tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

  Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

  OLVI-säätiö on avoin monenlaisille hankkeille ja erityisesti sille, mitä yhteistä hyvää hankkeilla saadaan aikaan! Arvioinnin kärkenä: avustuskohteen tulee olla säätiön sääntöjen mukainen ja merkityksellinen.

 • Myönnetäänkö tieteen apurahoja väitöskirjatyöhän kaikille aloille vai vain OLVI-säätiön kohteisiin?

  Tieteen apurahoja  myönnetään kaikille tieteen aloille, ei ainoastaan OLVI-säätiön sääntöjen rajaamiin kohteisiin. Tieteen apurahaa pääasiassa väitöskirjatyöskentelyyn voi hakea koko Suomen alueelta (Suomen yliopistot). Säätiöllä ei ole mahdollisuutta tukea mittavia tieteellisiä tutkimuksia (Post Doc).

   

  Lue lisäksi:

  OLVI-säätiöllä ei ole käytössä yliopistokorvausta, vaan myönnämme vain työskentelyapurahaa.

  Työskentelyapuraha on rahoitus, jonka OLVI-säätiö myöntää väitöskirjatyöntekijälle elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Säätiö maksaa työskentelyapurahan suoraan hakijan omalle pankkitilille. Henkilökohtaista työskentelyapurahaa ei voi kierrättää yliopiston tilien kautta eikä apurahatutkija siten ole työsuhteessa yliopistoon.

   

   

 • Millaisiin tarkoituksiin säätiö ei myönnä avustuksia?

  Säätiö ei voi myöntää avustuksia kohteisiin, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia.

  Myöskään vaihto-opiskeluun ulkomailla tai ulkomailla suoritettaviin tutkintoihin ei myönnetä apurahoja. Pro gradu –tutkimukset eivät kuulu säätiön apurahojen piiriin.

  Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä yhteisöille, joiden pääasiallisen toiminta on liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen.

  OLVI-säätiö ei myöskään voi tukea vähävaraisia yksityishenkilöitä/yksittäisiä opiskelijoita. Tämän kaltainen avustus kuuluu aina yhteiskunnalle. Lahjakkaiden oppilaiden avustukset voivat olla esim. stipendejä, jotka jaetaan oppilaitosten kautta (itselle stipendiä ei voi hakea).

  OLVI-säätiö ei “sponsoroi“. Esim. yksilöurheilijaa koskevat Logo-näkyvyys ym. yhteistyöpyynnöt tulee lähettää yhtiölle. 

   

 • Lähden ulkomaille opiskelemaan, voinko hakea apurahaa?

  Apurahoja ei myönnetä opiskeluun ulkomailla tai vaihto-opiskeluun. Pro gradu -tutkimukseen ei myönnetä apurahoja.

  Opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä avustusta/stipendiä, vaan stipendit jaetaan oppilaitosten kautta.

 • Minkä suuruisia OLVI-säätiön apurahat ovat?

  Apurahan suuruus vaihtelee kohteen ja tarkoituksen budjetin mukaan. Säätiö voi myöntää myös osasumman hakijan toiveesta tai rahoittaa hankkeesta vain tietyn osan (esim. vain sääntöjensä piiriin kuuluvan toiminnan).
  Väitöskirjatyöskentelyyn myönnetty summa on enimmillään 15.000 euroa.

 • Hakuaika päättyi eilen, voiko jättää vielä hakemukseni?

  Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä. Hakemusta ei voi muokata tai täydentää enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Apurahahakujärjestelmä sulkeutuu automaattisesti ilmoitettuna ajankohtana.

 • Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään?

  OLVI-säätiö ilmoittaa apurahapäätökset sähköisen apurahajärjestelmän kautta (päätöksistä ei voi tiedustella puhelimitse*).

  Keväthaun (1.1. – 31.3.) päätökset ilmoitetaan kesäkuussa ja syyshaun (1.7. – 30.9.) päätökset ilmoitetaan joulukuussa.

  * GDPR-tietoturva-asetus

 • Milloin apuraha maksetaan? Voinko tehdä maksusuunnitelman pidemmälle ajanjaksolle?

  On ensiarvoisen tärkeää, että apurahan saaja jättää säätiölle maksusuunnitelman myönnetyn apurahan käytöstä kokonaisuudessaan mahdollisimman pian myönteisen apurahapäätöksen saatuaan, kuitenkin viimeistään määräaikaan mennessä.

  Apurahaa ei voi maksaa ilman vahvistettua maksusuunnitelmaa. Hyväksytysti täytettyjen ja vahvistettujen maksusuunnitelmien apurahasummat maksetaan kunkin kuun 15. päivä.

  Apurahaa ei tarvitse nostaa kerralla, vaan maksusuunnitelman voi laatia useammalle kuukaudelle (vuodelle) arvioidun tarpeen mukaan.

 • Voinko lähettää hakemukset ja/tai liitteet postissa?

  Olvi-säätiön apuraha-anomusprosessi etenee alusta loppuun sähköisenä. Näin ollen hakemus (liitteineen) tehdään verkkoportaalissa. Verkkoportaali tarjoaa  GDPR*:n mukaisen henkilötietosuojan. Hakemukseen voi liittää pdf- tai kuvatiedostoja. Huomioitavaa: Kun hakemus on lähetetty säätiölle, sitä ei enää voi täydentää tai muokata.

  * General Data Protection Regulation

 • Miten menetellä suosituspyyntöjen kanssa? Miten liitän suosituksen hakemukseeni?

  Apurahanhakijan tulee jättää lausuntopyyntö suosittelijalle apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen teon yhteydessä hakija tallentaa suosittelijan yhteystiedot (sähköposti/puhelinnumero) järjestelmään.

  Kun hakemus on valmis ja hakija lähettää sen säätiölle, lausuntopyyntö ohjeineen lähtee suosittelijan sähköpostiin samalla hetkellä. Lausunto tallentuu hakemukseen. Jos hakijalla on jo valmiina erillinen suosituskirje, hakija voi lisätä sen hakemuksen liitteeksi.

  Suosittelijalla on hakuajan päättymisen jälkeen 7 vrk aikaa jättää suositus.

  HUOMIOITAVAA!
  Lausuntopyynnöt saapuvat lausunnon antajille osoitteesta: [email protected]
  Mikäli lausuntopyyntö ei saavu samaan hetkeen hakemuksen lähettämisen kanssa, apurahan hakijan tulee pyytää lausunnon antajaa tarkastamaan sähköpostin roskapostilaatikko. Vastaanottajayhteisön tiukka tietoturva saattaa siirtää tämän tyyppiset lähettäjäosoitteet roskapostiin tai pysäyttää ne jopa palomuuriin.

  Kun hakemus lähtee säätiölle, lähtee samalla myös sähköposti lausunnon antajalle. Apurahanhakijan tulee huolehtia siitä, että tieto lausuntopyynnöstä on lausunnon antajalla.

 • Milloin loppuselvitys apurahan käytöstä tulee jättää Olvi-säätiölle?

  Mahdollisimman pian hankkeen valmistuttua ja/tai kun apuraha on käytetty kokonaisuudessaan (viimeistään vuoden sisällä).

 • Tuleeko kuitit liittää loppuraporttiin?

  Kuitteja ei tarvitse liittää loppuraporttiin, kuluerittelyn pääkohdat riittävät.

  Apurahan saajan kannattaa panostaa myös loppuraporttiin ja mm. kertoa, mitä yhteistä hyvää hankkeella saavutettiin ja/tai millainen merkitys toteutetulla toimella oli.

 • Jos työskentelen OLVI-säätiön apurahan turvin, karttuuko työeläkkeeni? Minkä verovuoden tuloa apuraha on?

  Kyllä, apurahansaajan työeläketurva karttuu MYEL-eläkelain mukaan. Lue ohjeet Melan sivuilta.

   

  2019 alkaen > Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se maksetaan

  Verohallinto on muuttanut apurahojen verotusohjetta siten, että verovuodesta 2019 alkaen stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat – muutetun TVL 82 §:n 2 momentin (12.1.2018/13) mukaan – sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

  Tähän asti apuraha on katsottu – tuloverolain yleisen jaksotussäännöksen perusteella – sen vuoden tuloksi, jona se on aikaisintaan nostettavissa. Todellisella nostovuodella ei ole ollut merkitystä. Sen hetken määrittäminen, jolloin apuraha on nostettavissa, ei ole kuitenkaan ole ollut käytännössä yksiselitteistä.

  Apuraha myönnetään työskentelyyn lähtökohtaisesti etukäteen. Nyt apurahoja on useissa tilanteissa verotettu ennen niiden maksamista. Apurahaan kohdistuvat menot täytyy tällöin arvioida etukäteen ja niiden toteutumista seurata. Kuluvarauksen ja useamman vuoden työskentelyyn tarkoitettuun apurahaan sovellettavan tulontasauksen käyttäminen apurahan ja siihen kohdistuvien menojen jaksottamiseksi on verohallinnon ja verovelvollisen kannalta monimutkainen ja työläs menettely.

  Jaksottamista koskevan yleissäännöksen muutos on katsottu tarpeelliseksi apurahojen verotuksen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Apurahojen ilmoittamismenettelyyn liittyvän tulkinnanvaraisuuden väheneminen myös yhdenmukaistaa verotusta.

  Ennen: Apuraha on nostettavissa vuonna 2018 ja maksetaan vuonna 2019. Apuraha on verovuoden 2018 tuloa.

  Nyt: Apuraha on nostettavissa vuonna 2019 ja maksetaan vuonna 2020. Apuraha on verovuoden 2020 tuloa.

 • Sain OLVI-säätiöltä apurahaa viime vuonna, voinko hakea uudelleen?

  Apurahat ovat pääsääntöisesti kertaluonteisia, mutta säätiö voi olla mukana myös jatkohankkeissa. Väitöskirjatyöskentelyyn apurahaa on mahdollista saada vain kerran.

 • Miten voin perua apurahahakemukseni OLVI-säätiölle?

  Kun hakemus on lähetetty OLVI-säätiölle, hakemuksen voi perua vain lähettämällä viestin apurahajärjestelmän kautta. Näin hakija vahvistaa olevansa juuri se henkilö tai taho, joka haluaa hakemuksen perua.

 • Millä alueella OLVI-säätiö toimii?

  OLVI-säätiön toiminta-alue on Itä-Suomi.

  OLVI-säätiö myöntää säätöjensä mukaiseen toimintaan apurahoja pääsääntöisesti toimialueelleen. Säätiö voi olla mahdollisuuksiensa mukaan mukana myös valtakunnallisissa hankkeissa.

 • Kohteeni ei sovi OLVI-säätiön sääntöihin, mistä muualta voin hakea apurahaa?

  Rahoitusinfoa mm.

  Aurora-tietokanta  (Kattava tieteen ja taiteen rahoitustietokanta)

  Osuma-tietokannan rahoitusinfo  (Tietoa monenlaisesta hankerahoituksesta)

  Ylä-Savon Veturi ry (Ylä-Savon Veturi ry voi rahoittaa yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeita sekä toteuttaa omia kehittämishankkeita toimialueellaan. Myös mikro- ja pk-yritysten perustamis- ja investointitukien rahoittaminen.)

   

   

 • Kuuluuko seurantalojen kunnostus OLVI-säätiön avustusten piiriin? Entä kyläkirjojen kirjoittaminen?

  OLVI-säätiö ei myönnä avustuksia seurantalojen kunnostuksiin. Avustusta sen sijaan voi hakea mm. Suomen Kotiseutuliiton kautta.

  Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.

  Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

  Korjausavustuksen hakeminen ja käyttö >www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

  Kyläkirjat?  OLVI-säätiö ei myönnä tukea myöskään kyläkirjojen kirjoittamiseen, vaan myöntää vuosittain mittavan toimintatuen Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolle, joka puolestaan kanavoi tukea kotiseututyöhön Pohjois-Savossa. Lue lisää > OLVI-säätiön tuen jakaminen

   

   

 • How to apply for a grant?

  According to its bylaws, the OLVI Foundation gives out awards and grants to support activities for the youth and the elderly, study opportunities for talented young people, and local community work, as well as to promote the development of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture.

  Purposes

  Grants to support activities for the youth and the elderly, as well as study grants for talented young people, are awarded on the basis of applications at the Foundation’s discretion. This also applies to applications for local community work, as well as the promotion of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture. Scholarships for scientific work are primarily given for doctoral thesis research in Finnish universities.

  Purposes for which grants are NOT given: No grants are given for exchange studies abroad or Master’s thesis research. Neither are grants given to supplement a person’s wages or salary, for on-the-job training, to public sector entities and organisations, or to business activities aimed at generating profit.

  Application

  OLVI Foundation only accepts applications through its online service. The application system utilises a secure HTTPS connection.

  The applicant must register as a user of the online service. The grant application shall be filled in, saved and submitted in accordance with the instructions.

  Applications shall be accompanied by an abstract of the research or project plan, a CV or similar, any recommendations, a cost assessment and a funding plan that must indicate whether the applicant is applying for grants from any other sources. File attachments must be in PDF or JPG format, maximum size 2 megabytes.

  An organisation’s application shall be accompanied by a copy of the previous year’s operating report, financial statements and auditor’s report. File attachments must be in PDF or JPG format.

  Reporting The recipient of an award or grant must report on the outcome or progress of the project within one year of the date of grant.

  Schedule

  Olvi Foundation has two application periods annually:

  ·        Spring applications from 1 January to 31 March

  ·        Autumn applications from 1 July to 30 September.

  The Board of Directors of the Foundation makes a decision on awards in June (spring applications) and in December (autumn applications). All decisions are communicated to the recipients through the online grant system. Information concerning awards granted will not be given over the telephone.

  Social security for grant recipients

  Recipients of grants and scholarships resident in Finland have the obligation to obtain insurance from the Farmers’ Social Insurance Institution (Mela) when they have received a grant or scholarship from Finland that is used to fund a minimum of four months’ work in Finland at a time.

  More information about social security for grant and scholarship recipients is available at www.mela.fi/en/

  The Foundation will provide Mela with information on grants and scholarships falling into the scope of statutory social security. If you do not have a password for the system yet, register as a new user first.

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close