Accessibility tools

Sulje

Talous ja sijoitukset

OLVI-säätiön suhde Olvi Oyj:hin

OLVI-säätiö omistaa yli 15 prosenttia panimoyhtiö Olvi Oyj:n osakekannasta ja enemmistön, noin 52 prosenttia yhtiön äänivallasta.

Kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle ja näin ollen vuosittain syntyvälle, jaettavissa olevalle kassavirralle, ovat Olvi Oyj:n K-osakkeet ja niille maksettu osinko.

Olvi Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka A-sarjan osakkeet ovat pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteina. Olvi Oyj:llä on kaksi osakesarjaa A ja K, joista A-osake tuottaa 1 äänen, K-osake 20 ääntä.

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa jaettavissa olevaa varallisuutta, jolla säätiö mahdollistaa sääntöjensä mukaiset avustukset ja apurahojen jakamisen eli tarkoituksensa toteuttamisen.

Sijoitustoimintaa hoidetaan huolellisesti ja tavoitteellisesti sekä niin, että säätiö voi kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä ja turvata varsinaisen toiminnan vakaan kassavirran ja riittävän maksuvalmiuden. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta toteutetaan säätiön hallituksen vuosittain tarkastaman ja hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Säätiön hallitus päättää sijoitusstrategiasta, linjaa sijoituspolitiikan ja luo koko toiminnan arvopohjan.

Sijoitustoiminnan nettokassavirran ja vuosittaisten apurahojen tulee olla tasapainossa pitkällä tähtäimellä. OLVI-säätiön sijoitustoiminnasta vastaa hallitus.

OLVI-säätiön sijoitusstrategian mukaiset suurimmat sijoituskohteet ovat OMX:ssä listattujen pörssiyhtiöiden osakkeissa, joista säätiö odottaa maksimaalista osinkotuottoa tarkoituksensa toteuttamiseksi. Lisäksi OLVI-säätiöllä on alternatiivisijoituksia sijoituskohteissa, jotka edustavat vastuullista vaikuttavuus- eli impaktisijoittamista kestävän kehityksen, vaihtoehtoisen energiatarjonnan ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen näkökulmista.

OLVI-säätiöllä on LEI-tunnus, sillä se antaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja. Säätiö noudattaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) ja -asetuksen (MiFIR) edellyttämiä ohjeita vastuullisessa sijoittamisessaan.