Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 21.12.2012

OLVI-säätiön lehdistötiedote

OLVI-säätiön hallitus jatkaa vuonna 2013 entisessä kokoonpanossaan eli hallituksen jäsenet ovat; tuotantojohtaja Minna Aronen, kehityspäällikkö Timo Hortling ja varatuomari Heikki Sinnemaa Iisalmesta sekä piispa emeritus Wille Riekkinen Helsingistä ja agronomi Paavo Jauhiainen Siilinjärveltä.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen vuodeksi 2013 Paavo Jauhiaisen ja varapuheenjohtajaksi Timo Hortlingin. Säätiön asiamiehenä jatkaa Seija Hakala.

Viime viikolla pitämässään kokouksessa hallitus päätti säätiön mittapuulla mitattuna kahdesta merkittävästä asiasta. Avustuspuolella säätiö päätti olla tukemassa merkittävällä summalla Kuopiossa sijaitsevan, laadultaan ja harvinaisuusarvoltaan Euroopan huippua olevan ortodoksisen kirkkomuseon restaurointia uuteen kukoistukseensa. Sijoituspuolella säätiö päätti lähteä mukaan pääomasijoittajana Green Fuel Nordic hankkeeseen. Säätiön hallitus katsoi kotimaisen puun jalostamisella tuontia korvaavaksi bioöljyksi olevan suuret tulevaisuuden mahdollisuudet kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Näin säätiö kokee osaltaan voivan luoda ko. sijoituksen kautta uusia, kasvavia mahdollisuuksia säätiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiö jatkaa myös ensi vuonna niin veteraanijärjestöjen kuin kotiseutuliiton työn tukemista. Säätiön lahjoituksella on viime vuonna saatu alkuun päihdelääketieteen lahjoitusprofessuuri Itä-Suomen yliopistoon. Säätiö on osarahoittajana tulevanakin vuonna Itä-Suomen yrityskyläprojektissa koululaisten oppimisympäristönä. Säätiö rahoittaa Rautavaaran kurssi- ja leirikeskusta Voimaa Vanhemmuuteen -hankkeella. Stipendeinä ja apurahoina tullaan jakamaan tulevana vuonna vajaa 400 000 euroa, josta valtaosa suunnataan akateemisiin opintoihin ja tutkimustyöhän.

Tunnustuspalkinnot, Ylä-Savon kotiseutumuseo, panimomuseo sekä kalojen istutus Poroveteen ovat esimerkkejä säätiön säädekirjan mukaisesta muusta avustustyöstä. Kaiken kaikkiaan hallitus on varautunut ensi vuonna suuruusluokaltaan 1,5 miljoonaan euron tuki- ja avustustoimintaan.

Ystävällisin terveisin ja Hyvän Joulun toivotuksin

Seija Hakala
Asiamies
Yhteystiedot
puhelin; 178385203 tai 0500545851
sähköposti; seija.hakala (at) olvi.fi

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…