Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 2.3.2024

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö ollut Snellman Edun Lasten kesäyliopistotoiminnan tukija jo vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2023 säätiö myönsi 200 000 €  apurahan toiminnan jatkamiseen.

Lasten ja nuorten yliopisto mahdollistaa oppimisen iloa vuosittain sadoille lapsille ja nuorille Pohjois-Savon alueella ja verkossa. Snellman Edu toteuttaa laadukasta tiedekasvatusta, jossa oppijoiden uteliaisuus ja kekseliäisyys pääsevät valloilleen.

Toiminta on avointa kaikille lapsille ja nuorille. Monialaisilla tiedeleireillä tutustutaan tieteenaloihin ja mukana on myös ripaus taidetta. Opettajina ja ohjaajina toimivat tieteen ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat.

Tiedekasvatus on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on herättää innostusta tieteeseen ja vahvistaa oppijoiden tiedeosaamista.

Tiedeleirit tarjoavat elämyksellisiä oppimiskokemuksia tieteestä, taiteesta ja teknologiasta. Lähtökohtana on tarjota onnistumisen kokemuksia moniaistisissa oppimisympäristöissä, joissa lapset ja nuoret tutkivat asioita itse ja yhdessä.

Lisätietoja > Lasten ja nuorten yliopisto – SnellmanEDU

#olvisäätiö #yhteiseksihyväksi #tiedekasvatus #lapset #nuoret #itäsuomi

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…