Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 16.1.2024

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän ne sitovat ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Metsät antavat myös mielenvirkeyttä luontopolkujen, erämaa-alueiden ja kansallispuistojen muodossa. Metsän anteja; riistaa, sieniä ja marjoja tulee hyödyntää kattavasti.

OLVI-säätiö on liittynyt Green Carbon Hiili+-hiilinieluhankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä puustoon ja maaperään sitoutuvan hiilen määrää. Hankkeessa metsien kasvua, ja näin ollen luontaista hiilensidontaa, lisätään metsänhoitotoimenpiteillä ja lannoituksilla. Tiedeyhteisön ja suomalaisten metsänomistajien kanssa kehitetyn toimintamallin kautta syntyy mitattavia, ilmakehästä hiilidioksidia poistavia luontaisia hiilinieluja. Toimenpiteiden tuottama lisäinen kasvu muunnetaan ilmastoyksiköiksi. Jokainen normaalikasvun päälle tuleva kuutio puuta sitoo noin tonnin hiilidioksidia. Green Carbonin menetelmälle on myönnetty kansainvälinen ISO 14064 -standardin mukainen sertifikaatti. Standardi ja siihen liittyvä kolmannen, riippumattoman osapuolen auditointi todentaa tehdyt toimenpiteet.

”Säätiön metsiä palvelevat metsäluonnon monimuotoisuutta ja kasvua edistävät hankkeet. Metsäomaisuuttamme hoitaa asiantuntevasti Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, joka suositteli hiilinieluhanketta hankkeeseen sopiville metsä- ja maa-alueille”, kertoo säätiön asiamies Mervi Toivainen. ”On merkityksellistä, että metsänomistaja voi osallistua ilmastotyöhön hiilinieluhankkeen keinoin oman metsäomaisuutensa kautta. Metsänomistus merkitsee meille aktiivista metsätalouden harjoittamista luontoa kunnioittaen ja sen monimuotoisuutta vaalien.”

Säätiö omistaa Kiuruveden Koivujärvellä lähes 500 hehtaaria maa- ja metsäalueita. Metsien tehtävänä on ennen muuta virkistyskäyttö. Säätiön mailla sijaitsee Olvin henkilökunnan käyttöön rakennettu vapaa-ajan mökki luontoharrastusmahdollisuuksineen. Metsässä henkilökunta sienestää, marjastaa ja metsästää. Olvi-metsään on raivattu myös luontopolku erimuotoisten metsäkuvioiden halki. Metsä on jatkossa myös todistetusti hiilinielu.

Mikä on Hiilipalvelu?

 • Taustalla metsänhoitoyhdistysten Hiilestä kiinni -hanke, jonka tavoitteena on lisätä metsän kasvua ja hiilen sitoutumista sekä kannustaa metsänomistajia hiilinielujen lisäämiseen.
 • Osapuolina metsänomistaja, paikallinen metsänhoitoyhdistys sekä Green Carbon Finland.
 • Metsän lannoittaminen paitsi sitoo metsään ja sen maaperään paremmin hiiltä, se myös mahdollistaa talousmetsän paremman kasvun.
 • Metsänomistaja sitoutuu metsän kasvatukseen 5 tai 10 vuodeksi.
 • Hiilinielut ovat ympäristöteko ja tärkeä osa ilmastonmuutoksen jarruttamista.
 • Hiilipalvelu antaa metsänomistajalle tietoa oman metsän ilmastovaikutuksista.

 

OLVI-säätiö

 • Olvin suurin omistaja
 • Perustettu vuonna 1955
 • Perustajat: teollisuusneuvos E.W. Åberg ja Hedwig Åberg
 • OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä (sis. kala- ja maatalous)
 • Sijoituksia Olvin osakkeiden lisäksi muissa pohjoismaalaisissa pörssiyhtiöissä, metsäomaisuudessa sekä vihreän siirtymän, kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden rahastoissa.
 • Tarkoituksen toteuttamiseen yhteensä 3,3 meur vuonna 2023:
  • myönnetyt apurahat 2,8 meur
  • Panimomuseon uudistaminen 0,5 meur

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…