Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 26.11.2013

Olvi-säätiön syyskokous

Olvi-säätiön syyskokouksessa valittiin säätiön uudeksi hallituksen jäseneksi DI Heikki Sirviö Helsingistä. Hallituksesta erovuorossa ollut tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta valittiin uudelleen ja muina hallituksen jäseninä jatkavat kehityspäällikkö Timo Hortling Iisalmesta, agronomi Paavo Jauhiainen Siilinjärveltä, emeritus piispa Wille Riekkinen Helsingistä, varatuomari Heikki Sinnemaa Mikkelistä.

 

 

 

Säätiön avustusten painopisteenä tulevana vuonna ovat edelleen Itä-Suomen yliopisto, jonka lahjoitusprofessuurien rahoitukseen käytetään vuonna 2014 yhteensä 440 000 euroa.

Kotiseututyön tukemisen rahallisen tuen painopiste on tulevana vuonna Ylä-Savon Kotiseutuyhdistyksen hallinnassa oleva kotiseutumuseo Iisalmessa, jonka restaurointiin ja uudelleen järjestelyihin käytetään säätiön varoja noin 100 000 euroa. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton työtä tuetaan 60 000 eurona summalla.

Suur-Savon ja Pohjois-Savon veteraani- ja sotieninvalidityötä tuetaan v. 2014 yhteensä vajaan 250 000 euron summalla. Tunnustuspalkintoihin ja apurahoihin on varattu yhteensä noin 500 000 euroa.

Säätiö on mukana myös vuonna 2014 Itä-Suomen yrityskyläprojektissa. Tämä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) hankehan on saanut juuri myös Euroopan komission tunnustuksen siten, että komission järjestämässä kilpailussa kuudesluokkalaisten Yrityskylä-oppimisympäristö on voittanut sarjan, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Loppukilpailussa oli yhteensä 19 hanketta Euroopan eri maista, kuudessa eri kategoriassa. Yrityskylä palkittiin kategoriassa ”Yrittäjämäisen ajattelun edistäminen”.

Valtakunnallisesti merkittävänä voitaneen pitää säätiön osallistumista Karjalan Liiton Karjalaisten kesäjuhlien järjestelyiden rahoittamiseen sekä Snellman Instituutin hankkeen Snellman lähdeportaalin rakentamiseen seuraavien kolmen vuoden aikana. Yhteensä syyskokous päätti rahallisesti lähes 2 miljoonan euron tuki-, avustus- ja lahjoitussummasta (tai varauksesta näihin) vuonna 2014.

Iisalmessa 26.11.2013

Seija Hakala
Olvi Säätiö
Asiamies

 

Share

Related: Tiedotteet


Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…

OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…