Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 26.11.2013

Olvi-säätiön syyskokous

Olvi-säätiön syyskokouksessa valittiin säätiön uudeksi hallituksen jäseneksi DI Heikki Sirviö Helsingistä. Hallituksesta erovuorossa ollut tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta valittiin uudelleen ja muina hallituksen jäseninä jatkavat kehityspäällikkö Timo Hortling Iisalmesta, agronomi Paavo Jauhiainen Siilinjärveltä, emeritus piispa Wille Riekkinen Helsingistä, varatuomari Heikki Sinnemaa Mikkelistä.

 

 

 

Säätiön avustusten painopisteenä tulevana vuonna ovat edelleen Itä-Suomen yliopisto, jonka lahjoitusprofessuurien rahoitukseen käytetään vuonna 2014 yhteensä 440 000 euroa.

Kotiseututyön tukemisen rahallisen tuen painopiste on tulevana vuonna Ylä-Savon Kotiseutuyhdistyksen hallinnassa oleva kotiseutumuseo Iisalmessa, jonka restaurointiin ja uudelleen järjestelyihin käytetään säätiön varoja noin 100 000 euroa. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton työtä tuetaan 60 000 eurona summalla.

Suur-Savon ja Pohjois-Savon veteraani- ja sotieninvalidityötä tuetaan v. 2014 yhteensä vajaan 250 000 euron summalla. Tunnustuspalkintoihin ja apurahoihin on varattu yhteensä noin 500 000 euroa.

Säätiö on mukana myös vuonna 2014 Itä-Suomen yrityskyläprojektissa. Tämä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) hankehan on saanut juuri myös Euroopan komission tunnustuksen siten, että komission järjestämässä kilpailussa kuudesluokkalaisten Yrityskylä-oppimisympäristö on voittanut sarjan, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Loppukilpailussa oli yhteensä 19 hanketta Euroopan eri maista, kuudessa eri kategoriassa. Yrityskylä palkittiin kategoriassa ”Yrittäjämäisen ajattelun edistäminen”.

Valtakunnallisesti merkittävänä voitaneen pitää säätiön osallistumista Karjalan Liiton Karjalaisten kesäjuhlien järjestelyiden rahoittamiseen sekä Snellman Instituutin hankkeen Snellman lähdeportaalin rakentamiseen seuraavien kolmen vuoden aikana. Yhteensä syyskokous päätti rahallisesti lähes 2 miljoonan euron tuki-, avustus- ja lahjoitussummasta (tai varauksesta näihin) vuonna 2014.

Iisalmessa 26.11.2013

Seija Hakala
Olvi Säätiö
Asiamies

 

Share

Related: Tiedotteet


Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…

Olvin 145-vuotinen historia herää henkiin audiovisuaalisen teknologian keinoin

11.11.2023

Panimomuseon Olvin henki -immersiivisessä tilassa sukelletaan iisalmelaisen Olvin 145-vuotiseen panimohistoriaan yhtiön perustamisesta aina lähimenneisyyteen saakka. Olvin tarinassa yhtiön vaiheita avataan audiovisuaalisen…