Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 23.5.2014

OLVI‐säätiöltä kahden miljoonan euron lahjoitus uudelle lastensairaalalle

OLVI‐säätiön hallitus on päättänyt tänään historiansa toistaiseksi suurimmasta yksittäisestä avustuksesta lahjoittamalla Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuelle kaksi (2) miljoonaa euroa uuden lastensairaalan rakennushankkeen vauhdittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Perusteluna lahjoitukselleen OLVI‐säätiön hallitus näkee, että yksi kansakunnan sivistyksen tunnusmerkeistä on sen suhtautuminen lapsiin ja heille luotaviin edellytyksiin turvatun elämän peruspuiden rakentamisessa. ”Kun Suomessa on Arvo Ylpön kautta luotu yksi maailman parhaista lastenhoitojärjestelmistä, tätä perintöä ei saa vaarantaa pikkupolitikoinnilla,” toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen OLVI‐säätiön päätöksen perusteluna. ”Lastensairaalan tehtävänä on huolehtia niin valtakeskusten kuin maaseudun matalimpienkin majojen lapsien terveydestä odottamattoman kriisin kohdatessa. OLVI‐säätiön on juuriltaan itäsuomalaisena toimijana ollut helppo nähdä sairaalahanke luontevana osana säätiön toimintaa,” Jauhiainen jatkaa.

OLVI‐säätiö on perustettu lähes 60 vuotta sitten. Kantavat siivet toiminnalleen säätiö on saanut taloutensa vahvistumisen myötä sen jälkeen kun sen suurin omistuksen kohde Olvi Oyj listautui, ja on menestynyt niin koti‐ kuin ulkomailla poikkeuksellisen hyvin. OLVI‐säätiö omistaa tällä hetkellä Olvi Oyj:n osakekannasta vajaat 16 %. Nämä ja muut onnistuneet sijoitukset ovat mahdollistaneet sen, että säätiö voi toteuttaa tänä päivänä säädekirjansa mukaista perustehtäväänsä varsin aktiivisella tavalla.

”OLVI‐säätiön lahjoitus on suurin yksittäinen säätiö‐ tai yrityslahjoitus hankkeelle. Olemme siitä äärimmäisen kiitollisia. Se muistuttaa meitä kaikkia erityisesti tulevan lastensairaalan kansallisesta mandaatista: kyseessä on kaikkien lasten ja nuorten sairaala. Lahjoitus mahdollistaa osaltaan, että myös tulevaisuudessa voimme tarjota tasa‐arvoista ja huipputasoista erikoissairaanhoitoa kaikille sitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Se on kiistaton arvo, josta meidän kaikkien tulee pitää lujasti kiinni. Sydämellinen kiitos OLVI‐säätiölle tästä lahjasta,” kiittää Uusi Lastensairaala tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.

Uusi Lastensairaala 2017 ‐hankkeen tukiyhdistyksen varainhankinnan tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa. Lahjoituksien avulla Helsinkiin rakennetaan uusi valtakunnallinen lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö. Tavoitteena on kerätä puolet 30 miljoonasta yritys‐ ja yhteisölahjoituksilla.

Sairaalan suunnittelutyö on täydessä vauhdissa ja rakentamisen on määrä alkaa vuosien 2014–2015 vaihteessa. Tavoite on, että uusi sairaala on valmiina itsenäisyyspäivänä 2017, jolloin juhlimme 100‐ vuotiasta itsenäistä Suomea.

Lisätietoa:

Paavo Jauhiainen, OLVI‐säätiö, puheenjohtaja, puh. 044 554 8420
Anne Berner, Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n puheenjohtaja, puh. 0400 468 180

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…