Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 9.6.2014

Kotiseututietous halutaan koulujen opetusohjelmaan

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto katsoo, että suomalaisia pitäisi juurruttaa kotiseutuunsa heti pienestä pitäen. Tässä tarkoituksessa liitto on käynnistänyt hankkeen, jolla kotiseututietous liitettäisiin koulujen virallisiin opetussuunnitelmiin. Aikataulu on tiukka, sillä uudet opetussuunnitelmat eli OPS:it on määrä ottaa käyttöön kouluissa jo vuonna 2016.

Kevään aikana liitto käynnisti esiselvityksen hankkeesta ja nimesi sitä tekemään museoalan ammattilaisen filosofian maisteri Ann-Mari Karvisen. Esiselvityksen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä, minkä jälkeen liiton hallitus päättää jatkotoimista.

Kunnianhimoisen hankkeen mahdollistaa kotiseutuliiton kumppanuus Olvi-säätiön kanssa. Liiton puheenjohtaja Marja-Sisko Pihl kertoo, että yhteistyö sai alkunsa vuonna 2009, jolloin säätiö antoi ”pyytämättä ja anomatta” ensimmäisen avustuksensa Koillis-Savossa järjestetyille kotiseutupäiville.

Parin viime vuoden ajan Olvi-säätiön on tukenut vuosittain pohjoissavolaista kotiseututyötä 50 000 eurolla, ja tänä vuonna summa on nostettu 60 000 euroon.

Näin tuntuva rahasumma on antanut liitolle huomattavasti suuremmat toimintamahdollisuudet kuin jos talous olisi vain jäsenmaksujen tai satunnaisten tuottojen varassa. Vuosittain liitto kykenee nyt tukemaan kymmeniä paikallisia kotiseutuhankkeita ja palkitsemaan myös erilaisia toimijoita hyvin tehdystä työstä. Marja-Sisko Pihlin mukaan nyt on palkittu esimerkiksi parhaita kotiseutukirjoja ja -polkuja ja nimetty vuoden kotiseututekoja.

Avustuksia jakaessaan liitto toimii ikäänkuin Olvi-säätiön ”aliurakoitsijana”. Säätiölle on tullut kaiken aikaa paikalliseen kotiseututyöhön liittyviä avustusanomuksia, jotka käsitellään nyt kotiseutuyhdistysten liitossa. Sääntöjen mukaan avustuksia ei myönnetä julkisyhteisöille kuten kunnille ja seurakunnille. Myöskään suoranaista rakentamista tai korjaushankkeita ei
tueta. Yksittäisiä avustusanomuksia riittää kuitenkin käsiteltäväksi kymmenittäin vuoden aikana.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on toiminut vuodesta 2003 lähtien ja kasvanut 27 jäsenyhdistyksen maakunnalliseksi järjestöksi. Mukana on perinteisten kotiseutuyhdistysten lisäksi myös muita perinnetyötä harjoittavia yhteisöjä kautta Pohjois-Savon. Viime aikoina liittoon on liittynyt erityisesti kyläyhdistyksiä.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Marja-Sisko Pihl, Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liito 0400 567 257
Puheenjohtaja Paavo Jauhiainen, Olvi-säätiö 044 5548 420

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

5 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…