Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 26.11.2014

OLVI-säätiön hallituksen syyskokous

OLVI-säätiön hallitus on valinnut pitämässään syyskokouksessa hallitukseen uutena jäsenenä asianajaja, varatuomari Jari Kääriäisen Iisalmesta. Samassa kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin agronomi Paavo Jauhiainen Siilinjärveltä ja varapuheenjohtajaksi kehityspäällikkö Timo Hortling Iisalmesta.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat emerituspiispa Wille Riekkinen Helsingistä, tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta sekä teollisuusneuvos Heikki Sirviö Helsingistä. Säätiön asiamiehenä jatkaa Seija Hakala.

Kokouksessaan hallitus teki päätökset myös tulevan ja tulevien vuosien linjauksista avustusten ja apurahojen jaosta. Vuosittainen avustusten ja apurahojen määrä on suuruusluokaltaan 2 miljoonaa euroa. Sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on mm. avustaa vähävaraisten lasten ja nuorten sekä vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoja sekä kotiseututyötä.

Vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan tuen painopiste on myös tulevana vuonna veteraanityön tukeminen eri muodoissaan Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Kotiseututyön tuen merkittävin tuki ohjataan maakuntamme Kotiseutuyhdistysten liiton kautta maakunnan paikallistoimintaan. Lasten hyväksi tapahtuvan toiminnan kohteina ovat mm. Nuorisokeskus Metsäkartanon Voimaa Vanhemmuuteen – hanke ja Valkonauhaliiton kautta suunnattu tuki valtakunnan tasoisiin erilaisiin projekteihin sekä lasten yrityskylän tukeminen myös vuonna 2015. Opiskelijoihin suunnattuna tukena säätiöllä jatkuu mm. Itä-Suomen yliopiston kolmen lahjoitusprofessuurin rahoittaminen. Stipendeihin, apurahoihin ja tunnustuspalkintoihin sekä toisen asteen opintojen tukemiseen tullaan käyttämään ensi vuonna yhteensä noin 400 000 euroa.

Seija Hakala
OLVI-säätiö
Asiamies
017 8385203

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

5 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…