Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 25.9.2015

OLVI-säätiön perustamisesta 60 vuotta

OLVI-säätiön perustivat vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg ja rouva Hedwig Åberg. Heidän tarkoituksenaan oli turvata Olvi Oy:n jatkuvuus ja mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jonka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi.

OLVI-säätiö on Olvi Oyj:n pääomistaja ja sen rooli Olvin omistuksessa on merkittävä. Olvi Oyj on laajentunut Ylä-Savosta ensin koko valtakuntaan, myöhemmin Baltian maihin ja Valko-Venäjälle.

Olvi Oyj:n menestyessä hyöty välittyy säätiön kautta suomalaiselle tieteelle ja kulttuurille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana OLVI-säätiö on jakanut apurahoja, stipendejä ja avustuksia yhteensä 11 miljoonaa euroa.

OLVI-säätiön toiminnan kivijalka on säädekirja

Perustaessaan OLVI-säätiön E. W. ja Hedwig Åberg kirjasivat tahtonsa säädekirjaan, jonka keskeinen sanoma on tänäkin päivänä säätiön sääntöjen 2 §:ssä ”Säätiön tarkoituksena on avustaa vähävaraisten lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoja, kotiseututyötä sekä tukea kala- ja maatalouden kehittämistä”.

Säätiön toiminnassa ovat viime vuosina olleet merkittävässä asemassa niin veteraanijärjestöt kuin lapset ja vanhukset. Säätiö on tukenut Pohjois-Savon ja Suur-Savon veteraanijärjestöjä sekä kotiavustajatoimintaa runsaalla 1,5 miljoonalla eurolla. Lasten osalle kohdistuu tähän mennessä säätiön suurin yksittäinen lahjoitus, 2 miljoonaa euroa, Uuden lastensairaalan avustuksen muodossa. Nuorten opiskelumahdollisuuksien tukemisessa Itä-Suomen yliopisto on lahjoituksen kokonaisvolyymilla mitattuna toistaiseksi suurin avustuskohde. OLVI-säätiön hallituksen tavoitteena on uudistetun säätiölain mukaisesti pyrkiä jakamaan tulevina vuosina säädekirjan tahdon mukaisiin kohteisiin se, mikä syntyy vuosittain omaisuuden reaaliarvon ylittävää tuottoa. Viime vuosina stipendien, apurahojen ja lahjoitusten kappalemäärät ovat liikkuneet 200-300 tasolla. Hakemusten määrä on ollut 2-3 kertainen. Suomessa on tällä hetkellä noin 2700 säätiötä ja myönnettävien apurahojen joukossa OLVI-säätiö sijoittuu eniten vuosittain apurahoja myöntäneiden 10 %:n joukkoon.

OLVI-säätiön hallituksen muodostavat agronomi Paavo Jauhiainen puheenjohtaja, kehityspäällikkö Timo Hortling varapuheenjohtaja ja jäsenet emeritus piispa, dosentti Wille Riekkinen, tuotantojohtaja Minna Aronen, teollisuusneuvos Heikki Sirviö sekä asianajaja Jari Kääriäinen. Säätiön asiamiehenä toimii Seija Hakala.

Juhlapäivä 29.10.2015

Juhlapäivänä OLVI-säätiön hallitus kunnioittaa säätiön perustajia laskemalla kukkalaitteen perustajien haudalle.

Iisalmen Kulttuurikeskuksessa pidettävässä pääjuhlassa esiintyy Ylä-Savon musiikkiopiston oppilaista ja opettajista sekä iisalmelaisista musiikin harrastajista ja kuopiolaisista musiikin ammattilaisista koottu Ylä-Savo Sinfonia. Orkesteria johtaa kapellimestari Rauno Tikkanen. Tervehdyksiä juhlassa esittää liikenne- ja viestintä-ministeri Anne Berner, akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, Itä-Suomen yliopisto ja puheenjohtaja Jouni Perälä, Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri. Filosofian maisteri, kirjailija Minna Kettunen esittelee kirjoittamansa OLVI-säätiön 60-vuotisjuhlakirjan ”YHTEISEKSI HYVÄKSI OLVI-säätiö 60 vuotta”.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Paavo Jauhiainen, +358445548420, [email protected]
asiamies Seija Hakala, +358500545851, [email protected]

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…