Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 30.12.2015

OLVI-säätiöltä 500 000 euron lahjoitus Itä-Suomen yliopiston varainhankintakampanjaan

OLVI-säätiö on päättänyt lahjoittaa 500 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan. Lahjoitus on suurin Itä-Suomen yliopiston meneillään olevalla varainhankintakaudella saamista lahjoituksista. OLVI-säätiön lahjoitus merkitsee yliopistolle valtion vastinrahan kanssa enimmillään jopa 2 miljoonaan euron tukea.

OLVI-säätiön lahjoitus on säätiön hallituksen mukaan johdonmukainen jatke säätiön tämän vuosikymmenen alussa aloittamalle Itä-Suomen yliopiston tukemiselle. Säätiön yksi tarkoitus on luoda edellytyksiä nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelumahdollisuuksille. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi OLVI-säätiö on lahjoittanut yliopistolle neljä lahjoitusprofessuuria ja ollut mukana 2010-luvun alussa merkittävällä peruspääomalahjoituksella.

Lisäksi säätiö on ollut osarahoittajana yrityselämän ja yliopiston yhteyttä kehittävässä professuurissa. Säätiön kokonaispanostus Itä-Suomen yliopistolle tulee olemaan tähän mennessä tehdyillä lahjoituksilla noin 3,8 miljoonaa euroa.

– Yliopistomme varainhankintakampanja käynnistyi noin vuosi sitten Pohjois-Savon Osuuspankin 100 000 euron lahjoituksen myötä. Kuluneen vuoden aikana saadut yritys- ja yksityislahjoitukset nostavat lahjoitusten kokonaissumman reiluun 1,35 miljoonaan euroon, toteaa Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen tyytyväisenä ja kiittää OLVI-säätiötä sen merkittävästä tuesta yliopistolle.

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Sen perustivat vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedvig Åbergin kanssa. E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta säätiön peruspääomaksi. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Nykyisin OLVI-säätiö pyrkii jakamaan vuosittain runsaat 2 miljoonaa euroa apurahoina, stipendeinä, avustuksina ja palkintoina. Edellisellä hakukierrokselle syksyllä 2015 hakemuksia säätiölle tuli runsaat 500 kappaletta, ja hakemusten yhteissumma nousi yli 8 miljoonaan euroon.

Säätiön hallitukseen kuuluvat 1.1.2016 lähtien teollisuusneuvos Heikki Sirviö hallituksen puheenjohtajana, kehitysjohtaja Timo Hortling hallituksen varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä emerituspiispa, dosentti Wille Riekkinen , kehitysjohtaja Minna Aronen ja asianajaja Jari Kääriäinen. Säätiön asiamies on Seija Hakala.

Lisätietoja:

OLVI-säätiö, Paavo Jauhiainen, hallituksen pj. (31.12.2015 saakka), p. 044 5548420 OLVI-säätiö, Heikki Sirviö, hallituksen pj. (1.1.2016 alkaen), p. 0500 676814 Itä-Suomen yliopisto, Jukka Mönkkönen, rehtori, p. 0294 45 8001

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…