Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 7.6.2017

Digiloikkaan vauhtia OLVI-säätiöltä ja A.E.Aminoffin rahastolta

OLVI-säätiö ja A.E. Aminoffin rahasto ovat myöntäneet Iisalmen kaupungin perusopetukselle yhteensä 300.000 euroa digiloikan toteuttamiseen. Rahoitus jakautuu vuosille 2017 ja 2018. OLVI-säätiön osuus rahoituksesta on 200 000 euroa (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018) ja A.E. Aminoffin rahaston osuus puolestaan 100 000 (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018).

Digiloikka on yksi Suomen hallituksen kärkihakkeista. Sillä tarkoitetaan, että oppimisympäristöjä on modernisoitu sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Digiloikka ei tarkoita pelkästään laitteita ja niiden hankkimista. Keskeistä on, että niiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa; laite on vain väline.

OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta – niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen.

Iisalmi haluaa olla edelläkävijä ja suunnan näyttäjä digitaalisen opetuksen kehittäjänä. Tavoitteena on tehdä opetuksesta laadullinen vetovoimatekijä, jolla myös parannetaan alueen yritysten mahdollisuutta saada työntekijöitä ja heidän perheitään Iisalmeen.

Perusopetuksen laadulla on monelle perheelle suuri merkitys asuinpaikkakuntaa valittaessa. Tällä panostuksella varmistetaan nykyisen pedagogisen ICT-suunnitelman nopea toteuttaminen laadukkaasti uusia toimintamalleja kehittäen. Sillä varmistetaan kaupungin kanssa yhteistyössä niin ICT-infran ja laitteiden mutta erityisesti opettajien koulutuksen kautta digiopetuksen sisällön laatu ja riittävyys. Tällä rahalla pystytään panostamaan mm. paikallisiin digitutoreihin toteuttamaan muutosta opettajien apuna ja tukemaan digisisältöjen tuottamista.

Tuen avulla pystytään kehittämään sellaista toimintamallia digiopetuksen kehittämiseksi, josta tulevaisuudessa hyötyvät muutkin kunnat niin Ylä-Savossa kuin muuallakin. Iisalmi tunnetaan laadukkaasta opetuksesta, mutta tällä projektilla Iisalmi nostetaan digiopetuksen kärkikehittäjäksi koko Suomessa. Tämä hanke on hieno esimerkki siitä, kuinka alueen vetovoimaa voidaan kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja lapsethan tässä hyötyvät, sillä tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääntyminen ja tasa-arvoisten valmiuksien luominen kaikille oppilaille.
Saadulla rahoituksella tullaan nopeuttamaan henkilökohtaisten laitteiden hankkimista oppilaille, tehostetaan opettajien oppimista erityisesti tutoroinnin avulla ja kannustetaan opettajia kaikkia hyödyntävään sisällöntuotantoon.

Perusteluna lahjoitukselle sekä Olvi-säätiö että A.E.Aminoffin rahasto toteavat, että hanke vastaa molempien tahojen tarkoitusta, sillä molempien säädekirjoissa mainitaan lasten ja nuorten hyväksi tapahtuvan toiminnan tukeminen. Hanke edistää myös nuorten eteenpäin viemistä taloudellisella tuella ja ehkäisee syrjäytymistä.

OLVI-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Timo Hortling: ”OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta – niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen.”

”Aivan rahaston juurilta löytyy peruste tähän hankkeeseen mukaantuloon; koulutuksen tasapuolinen mahdollistaminen myös vähävaraisille”, Kauppaneuvos A.E.Aminoffin rahaston asiamies Kari Aminoff toteaa.

Lisätiedot:

Timo Hortling, OLVI-säätiö, 0500 715 851
Kari Aminoff, A.E. Aminoffin rahasto , 0500 674 209
Iisalmen kaupunki: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 040 661 5351 ja toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen 040 830 4336

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

5 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…