Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 7.6.2017

Digiloikkaan vauhtia OLVI-säätiöltä ja A.E.Aminoffin rahastolta

OLVI-säätiö ja A.E. Aminoffin rahasto ovat myöntäneet Iisalmen kaupungin perusopetukselle yhteensä 300.000 euroa digiloikan toteuttamiseen. Rahoitus jakautuu vuosille 2017 ja 2018. OLVI-säätiön osuus rahoituksesta on 200 000 euroa (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018) ja A.E. Aminoffin rahaston osuus puolestaan 100 000 (jakaantuu vuosille 2017 ja 2018).

Digiloikka on yksi Suomen hallituksen kärkihakkeista. Sillä tarkoitetaan, että oppimisympäristöjä on modernisoitu sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Digiloikka ei tarkoita pelkästään laitteita ja niiden hankkimista. Keskeistä on, että niiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa; laite on vain väline.

OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta – niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen.

Iisalmi haluaa olla edelläkävijä ja suunnan näyttäjä digitaalisen opetuksen kehittäjänä. Tavoitteena on tehdä opetuksesta laadullinen vetovoimatekijä, jolla myös parannetaan alueen yritysten mahdollisuutta saada työntekijöitä ja heidän perheitään Iisalmeen.

Perusopetuksen laadulla on monelle perheelle suuri merkitys asuinpaikkakuntaa valittaessa. Tällä panostuksella varmistetaan nykyisen pedagogisen ICT-suunnitelman nopea toteuttaminen laadukkaasti uusia toimintamalleja kehittäen. Sillä varmistetaan kaupungin kanssa yhteistyössä niin ICT-infran ja laitteiden mutta erityisesti opettajien koulutuksen kautta digiopetuksen sisällön laatu ja riittävyys. Tällä rahalla pystytään panostamaan mm. paikallisiin digitutoreihin toteuttamaan muutosta opettajien apuna ja tukemaan digisisältöjen tuottamista.

Tuen avulla pystytään kehittämään sellaista toimintamallia digiopetuksen kehittämiseksi, josta tulevaisuudessa hyötyvät muutkin kunnat niin Ylä-Savossa kuin muuallakin. Iisalmi tunnetaan laadukkaasta opetuksesta, mutta tällä projektilla Iisalmi nostetaan digiopetuksen kärkikehittäjäksi koko Suomessa. Tämä hanke on hieno esimerkki siitä, kuinka alueen vetovoimaa voidaan kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja lapsethan tässä hyötyvät, sillä tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääntyminen ja tasa-arvoisten valmiuksien luominen kaikille oppilaille.
Saadulla rahoituksella tullaan nopeuttamaan henkilökohtaisten laitteiden hankkimista oppilaille, tehostetaan opettajien oppimista erityisesti tutoroinnin avulla ja kannustetaan opettajia kaikkia hyödyntävään sisällöntuotantoon.

Perusteluna lahjoitukselle sekä Olvi-säätiö että A.E.Aminoffin rahasto toteavat, että hanke vastaa molempien tahojen tarkoitusta, sillä molempien säädekirjoissa mainitaan lasten ja nuorten hyväksi tapahtuvan toiminnan tukeminen. Hanke edistää myös nuorten eteenpäin viemistä taloudellisella tuella ja ehkäisee syrjäytymistä.

OLVI-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Timo Hortling: ”OLVI-säätiö on koko 62-vuotisen historiansa ajan ollut tukemassa kaupungin elinvoimaisuutta – niin nytkin. Digiloikka tukee kaupungin vetovoimaa. Yritykset kilpailevat osaajista. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina tuo kaupunkiin osaajia perheineen.”

”Aivan rahaston juurilta löytyy peruste tähän hankkeeseen mukaantuloon; koulutuksen tasapuolinen mahdollistaminen myös vähävaraisille”, Kauppaneuvos A.E.Aminoffin rahaston asiamies Kari Aminoff toteaa.

Lisätiedot:

Timo Hortling, OLVI-säätiö, 0500 715 851
Kari Aminoff, A.E. Aminoffin rahasto , 0500 674 209
Iisalmen kaupunki: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 040 661 5351 ja toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen 040 830 4336

Share

Related: Tiedotteet


Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…

OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…