Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 14.12.2017

OLVI-säätiö mukana merkityksellisissä hankkeissa vuonna 2018

OLVI-säätiö on mukana sääntöjensä puitteissa useassa merkityksellisessä yleishyödyllisessä hankkeessa mahdollistaen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kasvun toimialueellaan. Avustukset, yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa, kohdistuvat yhteiseen hyvään.

OLVI-säätiön hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa teollisuusneuvos Heikki Sirviö Helsingistä ja varapuheenjohtajana Timo Hortling Iisalmesta. Muut hallituksen jäsenet ovat emerituspiispa Wille Riekkinen Helsingistä, tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta sekä asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen Iisalmesta.

OLVI-säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 alkaen toiminut Seija Hakala jää eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. Hakalan työtä jatkamaan on valittu Mervi Toivainen Olvi Oyj:stä. Hän hoitaa OLVI-säätiön asiamiehen tehtävää oman toimen ohella.

Osaamisen kehittäminen luo elinvoimaa

OLVI-säätiö avustaa Itä-Suomen yliopiston kaivos-, vesi- ja puualojen professuureja 330.000 eurolla vuonna 2018. Itä-Suomen yliopiston psykiatrian ja päihdepsykiatrian professorin tehtävää tuetaan yhteensä 220.000 eurolla tulevien neljän vuoden aikana.

OLVI-säätiön ja A.E. Aminoffin rahaston yhteislahjoitus Iisalmen kaupungin Digiloikka-hankkeen vauhdittamiseksi jatkuu säätiön 100.000 euron tuella vuonna 2018. OLVI-säätiön yhteistyökumppanipanos 200.000 euroa Yrityskylä Itä-Suomelle jakaantuu vuosille 2018–2020. Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu oppimisympäristö, joka edistää nuoren kasvamista kohti aikuisuutta ja osaksi yhteiskuntaa. Vuosittain Yrityskylä Itä-Suomi vastaanottaa n. 5.000 oppilasta. OLVI-säätiö on yhteistyökumppani Snellman-kesäyliopisto Lasten yliopistossa vuosina 2018–2020 yhteensä 150.000 euron summalla. Tiedemaailma ja sen innostavat sisällöt avautuvat lapsille tiedeleirien ja -kurssien kautta.

Turvaa, tukea ja kasvun kipinöitä

OLVI-säätiö jatkaa Rautavaaran Metsäkartanon Voimaa vanhemmuuteen -hankkeen tukijana yhteensä 320.000 eurolla vuosina 2018–2021. Hankkeella tuetaan lapsia ja nuoria vahvistamalla vanhempia heidän vanhemmuudessaan sekä antamalla samalla lapsille ja nuorille kasvun kipinöitä.

OLVI-säätiö on mukana 50.000 eurolla Vuosisadan rakentajat -hankkeessa rakentamassa nuorille parempaa tulevaisuutta. Hanke on suomalaisten säätiöiden ja rahastojen yhteislahja 100-vuotiaalle Suomelle. Säätiön tuki tavoittaa nuoren Someturva-tiimin välityksellä. Some kuuluu kiinteästi nuorten elämään, ja kiusaaminen on osaltaan siirtynyt sinne. Someturva-tiimi tarjoaa keinoja nettiympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Vahva ote nuorten hyvinvointiin – liikuntaharrastustoiminnan kehittämisen tukeminen

Vuonna 2018 OLVI-säätiö lähtee aktiivisesti mukaan junioritoiminnan kehittämiseen yhdessä iisalmelaisten IPK ja PK-37 -juniorijoukkueiden kanssa yhteensä n. 100.000 eurolla. Hanke tukee lapsen kehityskaarta jääkiekon ja jalkapallon parissa pikkujunnusta aikuisuuden kynnykselle saakka.

Säätiön arvot näkyvät veteraanien ja vanhusten hyväksi tehtävässä työssä

OLVI-säätiö jakaa tulevanakin vuonna avustuksia rintamaveteraanien, sotainvalidien ja sotaveteraanien järjestöille Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Tuki kohdistuu pääasiassa kotiavustajatoimintaan, jolla turvataan ja tuetaan ikääntyvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä selviytymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Vuonna 2018 maksettava avustussumma nousee yli 300.000 euroon.

Kotiseututyö pohjoissavolaisen kulttuurin vaalimiseksi

Kotiseututyö on yksi OLVI-säätiön tärkeistä avustuskohteista. Säätiön säädekirjan mukaan E.W. Åbergin tahtotila oli kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä perinnetiedon säilyttäminen jälkipolville. Säätiön syyskokous päätti lähes 170.000 euron avustuksista kotiseututyöhön sen eri muodoissaan.

Lisäksi OLVI-säätiö on mukana lukuisissa pienemmissä hankkeissa. Avustuskohteiden mukaisiin tunnustuspalkintoihin, stipendeihin ja apurahoihin on varattu yhteensä noin 500.000 euroa vuosittain. Yhteisavustussumma nousee yli 2,0 miljoonaan euroon vuodessa.

Terveeseen kasvuun! Joukkueurheilu kasvattaa henkistä ja fyysistä pääomaa.
PK-37:n nuoria pelaajia. Kuva: Pentti Koppinen, Iisalmi

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
(017) 838 5240

 

 

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi. OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta. www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi

Share

Related: Tiedotteet


Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…

OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…