Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 14.12.2017

OLVI-säätiö mukana merkityksellisissä hankkeissa vuonna 2018

OLVI-säätiö on mukana sääntöjensä puitteissa useassa merkityksellisessä yleishyödyllisessä hankkeessa mahdollistaen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kasvun toimialueellaan. Avustukset, yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa, kohdistuvat yhteiseen hyvään.

OLVI-säätiön hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa teollisuusneuvos Heikki Sirviö Helsingistä ja varapuheenjohtajana Timo Hortling Iisalmesta. Muut hallituksen jäsenet ovat emerituspiispa Wille Riekkinen Helsingistä, tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta sekä asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen Iisalmesta.

OLVI-säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 alkaen toiminut Seija Hakala jää eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. Hakalan työtä jatkamaan on valittu Mervi Toivainen Olvi Oyj:stä. Hän hoitaa OLVI-säätiön asiamiehen tehtävää oman toimen ohella.

Osaamisen kehittäminen luo elinvoimaa

OLVI-säätiö avustaa Itä-Suomen yliopiston kaivos-, vesi- ja puualojen professuureja 330.000 eurolla vuonna 2018. Itä-Suomen yliopiston psykiatrian ja päihdepsykiatrian professorin tehtävää tuetaan yhteensä 220.000 eurolla tulevien neljän vuoden aikana.

OLVI-säätiön ja A.E. Aminoffin rahaston yhteislahjoitus Iisalmen kaupungin Digiloikka-hankkeen vauhdittamiseksi jatkuu säätiön 100.000 euron tuella vuonna 2018. OLVI-säätiön yhteistyökumppanipanos 200.000 euroa Yrityskylä Itä-Suomelle jakaantuu vuosille 2018–2020. Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu oppimisympäristö, joka edistää nuoren kasvamista kohti aikuisuutta ja osaksi yhteiskuntaa. Vuosittain Yrityskylä Itä-Suomi vastaanottaa n. 5.000 oppilasta. OLVI-säätiö on yhteistyökumppani Snellman-kesäyliopisto Lasten yliopistossa vuosina 2018–2020 yhteensä 150.000 euron summalla. Tiedemaailma ja sen innostavat sisällöt avautuvat lapsille tiedeleirien ja -kurssien kautta.

Turvaa, tukea ja kasvun kipinöitä

OLVI-säätiö jatkaa Rautavaaran Metsäkartanon Voimaa vanhemmuuteen -hankkeen tukijana yhteensä 320.000 eurolla vuosina 2018–2021. Hankkeella tuetaan lapsia ja nuoria vahvistamalla vanhempia heidän vanhemmuudessaan sekä antamalla samalla lapsille ja nuorille kasvun kipinöitä.

OLVI-säätiö on mukana 50.000 eurolla Vuosisadan rakentajat -hankkeessa rakentamassa nuorille parempaa tulevaisuutta. Hanke on suomalaisten säätiöiden ja rahastojen yhteislahja 100-vuotiaalle Suomelle. Säätiön tuki tavoittaa nuoren Someturva-tiimin välityksellä. Some kuuluu kiinteästi nuorten elämään, ja kiusaaminen on osaltaan siirtynyt sinne. Someturva-tiimi tarjoaa keinoja nettiympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Vahva ote nuorten hyvinvointiin – liikuntaharrastustoiminnan kehittämisen tukeminen

Vuonna 2018 OLVI-säätiö lähtee aktiivisesti mukaan junioritoiminnan kehittämiseen yhdessä iisalmelaisten IPK ja PK-37 -juniorijoukkueiden kanssa yhteensä n. 100.000 eurolla. Hanke tukee lapsen kehityskaarta jääkiekon ja jalkapallon parissa pikkujunnusta aikuisuuden kynnykselle saakka.

Säätiön arvot näkyvät veteraanien ja vanhusten hyväksi tehtävässä työssä

OLVI-säätiö jakaa tulevanakin vuonna avustuksia rintamaveteraanien, sotainvalidien ja sotaveteraanien järjestöille Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Tuki kohdistuu pääasiassa kotiavustajatoimintaan, jolla turvataan ja tuetaan ikääntyvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä selviytymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Vuonna 2018 maksettava avustussumma nousee yli 300.000 euroon.

Kotiseututyö pohjoissavolaisen kulttuurin vaalimiseksi

Kotiseututyö on yksi OLVI-säätiön tärkeistä avustuskohteista. Säätiön säädekirjan mukaan E.W. Åbergin tahtotila oli kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä perinnetiedon säilyttäminen jälkipolville. Säätiön syyskokous päätti lähes 170.000 euron avustuksista kotiseututyöhön sen eri muodoissaan.

Lisäksi OLVI-säätiö on mukana lukuisissa pienemmissä hankkeissa. Avustuskohteiden mukaisiin tunnustuspalkintoihin, stipendeihin ja apurahoihin on varattu yhteensä noin 500.000 euroa vuosittain. Yhteisavustussumma nousee yli 2,0 miljoonaan euroon vuodessa.

Terveeseen kasvuun! Joukkueurheilu kasvattaa henkistä ja fyysistä pääomaa.
PK-37:n nuoria pelaajia. Kuva: Pentti Koppinen, Iisalmi

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
(017) 838 5240

 

 

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi. OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta. www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…