Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 8.3.2019

Maitotilayrittäjiä ohjataan nyt kehityspolulle

ProAgria Pohjois-Savon Potentiaalisten maitotilojen kehitysura –hanke on saanut 95 000 euron tuen OLVI-säätiöltä. Hankkeen osatoteuttaja ja -rahoittaja on Osuuskunta ItäMaito. Tammikuussa 2019 alkanut pilottihanke kestää 30.6.2020 saakka, ja siinä on mukana 20 maitotilaa.

Potentiaalisten maitotilojen kehitysura –hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti kartoittaa niitä pohjoissavolaisia maitotiloja, joilla on toiminnan lopettamisen sijaan potentiaalia jatkaa toimintaansa. Hanke tunnistaa potentiaalin kasvuun ja kehittymiseen, ja antaa työkaluja jopa tulevaisuuden edelläkävijyyteen.

Pohjois-Savo on maitomaa

Vuonna 2018 Pohjois-Savossa tuotettiin maitoa yhteensä 326,7 (325,3) miljoonaa litraa. Pohjois-Savon osuus koko Suomen maidontuotannosta on 14,3 prosenttia. Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan joulukuussa 2018 maitoa toimitti meijeriin 870 pohjoissavolaista tilaa. Vuotta aiemmin maidontuottajia oli vielä 956. Vuonna 2013 maidontuottajia oli Pohjois-Savossa jopa 1 300. Maidontuotannon kasvun takana ovat muun muassa tuotannon tehostaminen ja maidontuotannon keskittyminen entistä isommille tiloille. Pienillä ja keskisuurilla tiloilla on enemmän haasteita ja epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.

Epävarmuus vie uskoa tulevaisuuteen

Maidontuotannon kasvusta huolimatta Maitotilabarometrin (2016) mukaan itäsuomalaisten maidontuottajien tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet. Vuonna 2012 toteutetussa Maitotilabarometrissa epävarmoja tai lähivuosina lopettavia maitotilayrityksiä oli 36 prosenttia, mutta vuonna 2016 epävarmoja tiloja oli jo lähes 45 prosenttia.

Maitotilayrittäjän tulevaisuuden näkymiin epävarmuutta tuo mm. maidon hintavaihteluista johtuva taloudellisen tilanteen epävakaus, työn suuri kuormittavuus ja sitovuus, jatkajakysymykset sekä arkuus kehitysaskelten ottamiseen mm. investointien muodossa.

ProAgrian mukaan lähivuosina on edessä radikaali tilamäärien vähentyminen. Monet maitotilat ovat jääneet tilaan, jossa tilan kehittäminen on hidastunut tai sitä on lykätty liian pitkään. Nyt tarvitaan uudenlaisia toimenpiteitä potentiaalisissa maitotilayrityksissä vallitsevan epävarmuuden kääntämiseksi kehitysaskelten suuntaan. Hankkeen kohderyhmätilat ovat hyvin hoidettuja ja toimivia maitotiloja, joilla on kaikki edellytykset ottaa kehitysaskelia. Kehitysuran avulla varmistetaan se, että pienimmätkin kehitysideat konkretisoituvat, joko investoinniksi tai muuksi toimenpiteeksi. Tilakohtaisten tulevaisuuden suunnitelmien on oltava ennen kaikkea tilan itsensä näköisiä ja kokoisia. Kehitysuralla kirjaimellisesti muodostetaan yhtenäinen suunnitelma tilan kehittymisen edellytysten ja vaatimusten kautta. Samalla luodaan kehitysuraa tukeva palvelumalli.

Hanke maitotilojen kehittämiseksi ja investointien vauhdittamiseksi Pohjois-Savossa

– Onnistuessaan hanke tuo uutta nostetta ja kehitysnäkymiä tavallisille tiloille Pohjois-Savossa ja koko Itä-Suomessa, kertoo Perttu Kattainen ProAgria Pohjois-Savosta. Asia on merkittävä, sillä esimerkiksi kaupalliset toimijat keskittyvät aktiivisimpien ja suurimpien maitotilojen palveluihin. Tavallisten tilojen merkitys on kuitenkin erittäin tärkeä kokonaisuutena, Kattainen päättää. Maidontuotannon jatkuvuudella on merkitystä myös jalostavan meijeriteollisuuden pysyvyyteen Itä-Suomessa.

OLVI-säätiö näkee, että hankkeella on suuri merkitys maaseudun autioitumisen ehkäisemisen ja elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Pohjois-Savossa. Maidontuotanto tukee lisäksi maaseudun perusinfraa mm. tiestöä ja vesihuoltoa sekä luo elinmahdollisuuksia muille elinkeinoille kuten urakointi, lomituspalvelut, kuljetukset ja kauppa. On hienoa kanavoida säätiön tuki maatalouden kehittämiseen ProAgria Pohjois-Savo ry:n kautta, sillä yhdistyksellä on kokemusta laajojen asiantuntija- ja neuvontapalvelujen tuottamisesta maitotiloille, toteaa OLVI-säätiön asiamies Mervi Toivainen. Kehityspolulle lähtevien tilojen tulee hyödyntää innovatiivisesti toimintaympäristön monipuolisuutta esimerkiksi kalastus-, metsästys- ja erämatkailu sekä luonto-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailun näkökulmasta.

ProAgrioiden maakunnittain verkottunut toiminta sekä Osuuskunta ItäMaidon koko Itä-Suomen laajuinen toiminta-alue mahdollistaa tiiviin yhteistyön muiden vastaavien hankkeiden kanssa. Viime vuosina toteutuneita yhteistyömalleja on ollut esimerkiksi yhteiset Navettarasti -tapahtumat kehittyvien maitotilojen tueksi.

ItäMaito on sitoutunut rahoittamaan kehityshankkeen 10 000 euron yksityisrahoitusosuutta. ItäMaito rahoittaa vastaavia hankkeita myös muissa maakunnissa Itä-Suomessa ja tätä kautta tukee hankkeita reilusti yli 100 000 euron panoksella.

Lisätietoja:

Perttu Kattainen
ProAgria Pohjois-Savo
043 825 4983

Mervi Toivainen
OLVI-säätiö
050 5484384

Kuva: ProAgria

 

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…

OLVI-säätiön apurahamyönnöt kevät 2022

17.6.2022

Keväthaussa 2022 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 475 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyskorkealle yli yhdeksään miljoonaan euroon. Vuosittain säätiö jakaa noin 3 miljoonaa euroa apurahoina, avustuksina ja…

Ilo yltää kaikkialle – Sairaalahuvipuisto avautui Taysiin

24.5.2022

Maailman ensimmäinen sairaalahuvipuisto vietti avajaisiaan Taysissa 24.5.2022. Särkänniemen ideoima ja suunnittelema ja yhteistyökumppaneiden toteuttama kokonaisuus ilahduttaa Taysin lasten ja nuorten sairaalan pieniä potilaita…

OLVI-säätiöltä 200 000 euron lahjoitus Ukrainan lapsille

13.4.2022

OLVI-säätiö on lahjoittanut maaliskuun 2022 alussa 200 000 euroa Ukrainan sodasta kärsiville lapsille. Säätiöavun Ukrainan lapsille toimittaa Pelastakaa Lapset ry. Yhdistys on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien tukien…