Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 27.6.2019

Osaaminen kasvaa apurahan turvin

OLVI-säätiön merkittävimmät alkuvuonna 2019 myöntämät avustukset tähtäävät säätiön toiminta-alueen eli Itä-Suomen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Säätiön panos alueen vetovoimatyöhön konkretisoituu mittavina tukina hankkeisiin, jotka keskittyvät osaamiskapasiteettien kasvattamiseen.

Keväthaussa 2019 OLVI-säätiö vastaanotti yli 600 apurahahakemusta, joista 91 hakemukselle myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonaa euroa apurahaa. Mukana on hankkeita, joiden rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle 2019–2022.

Suurimmat myönnöt apurahakohteittain

OLVI-säätiö lahjoitti professuurin Itä-Suomen yliopistolle Terveystieteiden tiedekuntaan.  Professuurilla vahvistetaan ravitsemustieteen ja elintarviketeknologian välistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on ravitsemus- ja terveystieteellisten näkökulmien hyödyntäminen elintarviketeknologian kehityksessä, uusien ravinnonlähteiden turvallisuuden, ravitsemuksellisen arvioinnin ja terveysvaikutusten laaja-alainen tutkimus ja yritysyhteistyön vahvistaminen sekä kansainvälisten rahoitusmekanismien tehokkaampi hyödyntäminen Elintarvikkeet ja terveys -aiheissa. Viisivuotisen professuurin arvo on lähes 600 000 euroa.

Itä-Suomen yliopisto, STEAM-kehitystyötä koordinoivan yliopistotutkijan määräaikaiseen tehtävään myönnettiin yhteensä 210 000 euroa. Yliopistotutkijan tehtävänä on monitieteiseltä pohjalta edistää soveltavaa, eheyttävän kasvatuksen ja opetuksen tutkimusta, joka kohdistuu teknologiakasvatukseen perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Tutkimuksen ydin keskittyy laaja-alaisten teknologisten taitojen ja kekseliäisyyden kehittämiseen tulevaisuudessa.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusohjelmaan Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä OLVI-säätiö myönsi yhteensä 900 000 euroa vuosille 2019 – 2021. Yhteensä 2,6 miljoonan euron hanke on OLVI-säätiön, Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Saastamoisen säätiön yhteisesti rahoittama.

OLVI-säätiön ja A.E. Aminoffin rahaston yhteisrahoitushanke Iisalmen kaupungin Digiloikka-hankkeeseen vauhdittuu jatkossa 100 000 euron yhteisrahoituksella. Säätiön osuus on 70 000 euroa ja AEA rahaston 30 000 euroa. Jatkorahoitus on optiovuosi vuosien 2017- 2019 Digiloikka-hankkeelle.

Veteraanityöhön Pohjois-Savon ja Suur-Savon alueelle myönnettiin yhteensä 200 000 euroa. Tuki ohjautuu veteraanipiirien koordinoimana suoraan vanhusten hyväksi mm. kotiapupalvelun kautta. Tukeen ovat oikeutettuja veteraanit, veteraanien lesket tai puolisot.

AKK-Motorsport ry:n koordinoima Turvassa Tiellä –kouluikäisten liikenneturvallisuusohjelma starttaa Itä-Suomen alueella syksyllä OLVI-säätiön 40 000 euron suuruisen apurahan vauhdittamana.

OLVI-säätiön hallitus myönsi yli 160 000 euroa apurahoja pienempiin sääntöjensä mukaisiin kohteisiin. Apurahamyönnöt ovat 500 – 10 000 euroa.

Lisäksi OLVI-säätiö myönsi apurahaa väitöskirjatyöhön yhteensä 243 000 euroa. Summa jakaantui 24 hakijan kesken.

OLVI-säätiön hallitus vuonna 2019

Hallituksen puheenjohtaja on teollisuusneuvos Heikki Sirviö Helsingistä ja varapuheenjohtaja Timo Hortling Iisalmesta. Muut hallituksen jäsenet ovat emerituspiispa Wille Riekkinen Helsingistä, tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta sekä asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen Iisalmesta. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

 

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
(017) 838 5240

Lue lisää säätiön toiminnasta > OLVI -säätiö Vuosikertomus 2018

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. OLVI-säätiö myöntää apurahoja säätöjensä mukaisiin kohteisiin: lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta, lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta), nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen, kotiseututyö sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta.

Vuosi 2019 on säätiön 64. toimintavuosi.

www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi #iisalmi

 

 

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…