Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 5.12.2019

OLVI-säätiöltä 3,4 miljoonaa euroa yhteiseksi hyväksi

OLVI-säätiön hallitus päätti 3.12.2019 pidetyssä kokouksessaan yli miljoonan euron apurahapotista. Vuoden 2019 kevät- ja syyshakujen myöntösumma nousi näin yhteensä 3,4 miljoonaan euroon. Säätiön hallitukseen vuoden 2020 alusta valittiin uusina jäseninä Juho Nummela ja Pasi Tolonen.

Tampereen sairaalahuvipuiston tuki ry:n vuoden 2020 alussa alkavalle hyväntekeväisyyshankkeelle maksuttoman sairaalahuvipuiston perustamiseksi Tampereen uuteen lastensairaalaan säätiö myönsi 200 000 euroa. Sairaalahuvipuisto tuo iloa sairauden keskelle erityisesti niille lapsipotilaille, joilla ei ole sairautensa takia mahdollisuutta vierailla sairaalan ulkopuolella. Sairaalahuvipuisto toteutetaan yhteistyössä sairaala-alan ammattilaisten kanssa. Tampereen uudessa lastensairaalassa hoidetaan mm. veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia koko Suomen alueelta.

Lapsen hengitysvaikeutta visualisoivan 3D-tulostetun simulaattorin käyttö opetuksessa ja hengitysliikettä tunnistavien algoritmien kehittämisessä -toimintaan myönnettiin 49 000 euroa. Hakijana tutkimusryhmän koordinaatiosta vastaava LT, EL Miika Arvonen (UEF/KYS).

Iisalmen Nuorison Tuki ry:lle myönnettiin 39 000 euroa Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrista valmennusta arjen toimintaympäristöissä –hankkeeseen. Nuori Yrittäjyys ry:lle myönnettiin 25 000 euroa yrittäjyyskasvatusta ja työelämävalmiuksia eskarista korkeakouluun –toimintaan Pohjois-Savon alueella.

Invalidiliitto ry:lle myönnettiin 60 000 euroa toimintaan, jolla lisätään fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia Itä-Suomessa.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolle myönnettiin 80 000 euroa jaettavaksi edelleen hakemusten perusteella kotiseututyön Pohjois-Savon alueella. Ylä-Savon Kotiseutuyhdistys ry:lle myönnettiin Ylä-Savon kotiseututyön sekä kotiseutumuseotoiminnan perustoimintoihin ja toiminnan kehittäminen sekä korjausinvestointeihin yhteensä n. 100 000 euroa.

Kotiseutumuseon (Ylä-Savon kotiseutuyhdistys) ja Juhani Ahon museon (Iisalmen kaupunki) Museoiden yhteisamanuenssi –pilottihankkeeseen myönnettiin 31 300 euroa vuodessa. Museoamanuenssi toimii jatkossa ympäri vuoden ja kehittää museotoimintaa Iisalmessa. Panimomuseotoiminnan kehittäminen sisältyy hankkeeseen. Pilottihankevuodet ovat 2020—2023.

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piirille myönnettiin 55 000 euroa sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä laitos- ja kotikuntoutukseen sekä kotiavun turvaamiseen.

OLVI-säätiö myönsi apurahaa väitöskirjatyöhön yhteensä 225 000 euroa. Summa jakaantui 22 hakijan kesken. Näiden lisäksi OLVI-säätiön hallitus myönsi yli 104 000 euroa apurahoja pienempiin sääntöjensä mukaisiin kohteisiin.

OLVI-säätiön hallitus vuonna 2020

OLVI-säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen emeriituspiispa Wille Riekkinen oli erovuorossa, eikä voi jatkaa hallituksessa säätiön ikäsäännön mukaan. Hallituksen entiset jäsenet teollisuusneuvos Heikki Sirviö, kehityspäällikkö Timo Hortling, tuotantojohtaja Minna Aronen sekä asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen jatkavat hallituksessa. Uusiksi jäseniksi OLVI-säätiön hallitukseen valittiin Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela ja Iisalmen lyseon rehtori Pasi Tolonen. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

Lisätiedot:
OLVI-säätiö
Olvitie I-IV ,
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
puh. (017) 838 5240

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. OLVI-säätiö myöntää apurahoja säätöjensä mukaisiin kohteisiin: lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta, lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta), nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen, kotiseututyö sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta.

www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi #iisalmi

Share

Related: Tiedotteet


Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…

OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…