Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 27.3.2020

OLVI-säätiö mukaan Jokaiselle lapselle lounas –kampanjaan

Koulujen siirtyminen etäopetukseen ja ison joukon lapsia jääminen pois päiväkodeista merkitsee monelle lapselle sitä, että he menettävät mahdollisuuden lämpimään ruokaan päivän aikana. Osalle lapsista tämä ruoka voi olla päivän ainoa lämmin ateria. Osa kunnista on järjestänyt mahdollisuuden kouluruokailuun etäopiskelusta huolimatta. Kaikkialla tämä ei kuitenkaan toteudu.

Jokaiselle lapselle lounas –kampanjan varoilla toimitetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa.

Torstaina 26.3.2020 OLVI-säätiön hallitus päätti 50 000 euron omavalintaisesta tuesta kampanjaan. Tukialue ylittää OLVI-säätiön normaalin toiminta-alueen. Lisäksi päätös tehtiin poikkeuksellisesti apurahojen hakuajan ollessa vielä voimassa. Koronatilanne ja sen kriittisyys huomioiden, säätiön hallitus teki päätöksen tukialueen laajentamisesta kampanjan osalta. Säätiön hallitus muistuttaa, että muutoin säätiön kevään 2020 apurahahaku päättyy normaalisti 31.3.2020.

Kenelle ja miten ruokakassit jaetaan?

Yllä mainitut järjestöt ovat paikantaneet perheet, joille ruokakassit toimitetaan. Järjestöillä on kokemusta ruoka-avun jakamisesta sekä jo olemassa olevat toimintamallit avun tarpeessa olevien perheiden tunnistamiseen.

Järjestöt noudattavat yhteisiä kriteereitä avunsaajien valinnassa:

  • vähävaraisuus,
  • haasteellinen elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat, joiden vuoksi perheen voimavarat ovat vähissä,
  • työttömyys tai työttömyyden uhka.

Tällä hetkellä ruokakasseja toimitetaan logistisista syistä pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin: Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Myös yksityinen apu on tervetullutta. Ota haaste vastaan ja auta ostamalla kassi tai sen osa: 

Yksityiset 

Yksityiset avuntarjoajat voivat ostaa ruokakassin tai sen osan helposti Vennerin sivuilta. Osallistua voi 15-90 eurolla.

Yritykset

Yrityskumppanit voivat ostaa kerralla 5 tai 10 kassia tai sopia suuremmasta ostettavasta määrästä sekä kumppanuuspaketista Vennerin kanssa.   

#LAPSELLELOUNAS #HENKISESTILÄHELLÄ

Kampanjan käynnistivät ja ensi vaiheen rahoittavat: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Tradeka.

Lähde/tiedot: https://itla.fi/ ja http://www.tahsaatio.fi/

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…