Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 22.4.2020

OLVI-säätiö ja IPK ry – täysi kentällinen tukea Ylä-Savoon koronapandemian aikana

Ylä-Savon alueen yhteisvastuuhenkeä koetellaan nyt aivan uudenlaisen tilanteen edessä. Korona-aika ajaa yrityksiä taantumaan ja perheitä ahdinkoon. Myös Ylä-Savon alueella kärsitään nyt lomautusten ja työttömyyden seurauksista. Korona-aika on sysännyt liikkeelle myös positiivisia voimia Iisalmen ihmeet –teeman mukaisesti. Pakon edessä löytyvät myös keinot heikomman auttamiseksi.

Iisalmen Peli-Karhut ry:n loistavasti alkanut kiekkokausi 2019-20 päättyi kuin seinään 12.3.2020 koronan vuoksi. Seurassa puntaroitiin toimia vaihtoehtoisten tehtävien löytämiseksi Iisalmen Peli-Karhut ry:n työntekijöille. Seura alkoi suunnata resursseja yleishyödylliseen ja auttavaan toimintaan Ylä-Savon alueella kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien tukemiseksi. Näin muovautui korona-ajan avustusvalmiudessa ja -tehtävissä toimiva Karhun apupalvelu.

Vajaassa kuukaudessa IPK on organisoinut vapaaehtoisryhmän, jonka avustuskohteita ovat vähävaraiset vanhukset sekä vähävaraiset lapsiperheet, joissa työttömyys, lomautukset tai vaikkapa yksinhuoltajuuden tuomat haasteet kasaavat ongelmia.

IPK:lta täysi kentällinen apukäsiä

IPK hyödyntää omat työntekijänsä yhdessä vapaaehtoisten kanssa tekemällä aputyötä. Karhun apupalvelu -toiminta jakaantuu kolmeen linjaan: 1. Elintarvikekassit vähävaraisille 2. Virikkeellinen toiminta vanhusten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä 3) apteekki- ja kauppapalveluiden hoitaminen riskiryhmään kuuluville.

– Meille kauden päättyminen oli tietysti urheilullisesti suuri pettymys, mutta myös kaiken toiminnan pysähtyminen pakotti meidät miettimään vaihtoehtoisia töitä työntekijöillemme. Yhteiskuntavastuullinen toiminta ollut usean vuoden ajan iso osa meidän toimintaamme, joten apupalvelun käynnistäminen oli luonnollinen tapa toimia tällaisena poikkeusaikana, kommentoi IPK:n toiminnanjohtaja Jarmo Ylisipola.

Taustajoukoissa yleishyödyllinen OLVI-säätiö

Koronatilanne eskaloitui nopeasti Suomessa, ja sillä oli vaikutuksia myös Ylä-Savossa tapahtuneiden lomautusten muodossa. Riskiryhmäläiset +70 vuotta eristettiin koteihinsa. Koronan tuomat talousvaikutukset ovat tuntuvia, mutta merkittävimmin vaikutus näkyy yksilötasolla. Nälkä ja yksinäisyys olivat totta!

Toimiakseen vaikuttavasti säätiö tarvitsee toimijan, joka vie avun perille. Pitkään Iisalmen Pelikarhut Juniorien tukena toiminut säätiö löysi IPK ry:stä sopivan työrukkasen. Iisalmelainen OLVI-säätiö tukee sääntöjensä mukaan mm. lasten ja vanhusten hyväksi tehtävää toimintaa. Korona-ajan apu sopii siihen.

Normaalioloissa avustus ruoka-avun ostamiseksi ei olisi säätiön linjan mukaista, sillä säätiö ei puutu osa-alueelle, joka kuuluu yhteiskunnan vastuulle. Tänä historiallisena koronakeväänä elämme lähes sotatilan kaltaista poikkeustilannetta, ja se palauttaa myös osan OLVI-säätiön toimista lähemmäksi säädekirjan henkeä ja säätiön perustamisvuotta 1955. Silloin 65 vuotta sitten säätiö saattoi tukea vähävaraisia iisalmelaisperheitä jelppaamalla myös arkisissa tarpeissa, OLVI-säätiön asiamies Mervi Toivainen avaa avustuspäätöksen taustoja.

Poikkeustilanne herättää vahvan tunteen yhteisvastuusta

Ajatukseen avustustoimista herättiin IPK:ssa ja OLVI-säätiössä samanaikaisesti ja samoilla ajatuksilla, siksi toiminta oli helppo pyöräyttää käyntiin. OLVI-säätiö tuntee paikallisen toimijan, joka kantaa vastuuta urheiluseurana seutukunnallisesti lasten, nuorten, perheiden ja vanhusten hyvinvoinnista monessa muodossa.

– Avustustoiminta sopii vastuullisen seuratoimijan tehtäväksi, sillä sen tavoitteena on ollut kiekkoilun ohessa kasvattaa lapsia ja nuoria pärjäämään elämässä ja löytämään oman polkunsa. Karhujen seuratoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja kiusaamista, Toivainen toteaa. Säätiössä on huomioitu myös seuran kantama huoli vanhusten hyvinvoinnista sekä veteraanityö, jota IPK on tehnyt.

– Meillä kohtasi ajatukset ja arvomaailma OLVI-säätiön kanssa heti. Haluamme kantaa vastuumme urheiluseurana koko seutukunnan hyvinvoinnista. OLVI-säätiön tuki on meille tässä kohtaa mittaamattoman arvokas muutenkin vaikeassa tilanteessa. Koen, että tämä on meille tunnustus jo pitkään jatkuneesta yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta eri muodoissa, ei vaan tämän kevään toiminnasta, Ylisipola pohtii.

OLVI-säätiön tuki hankkeeseen on 50 000 euroa. OLVI-säätiön rahallisen tuen lisäksi karhujen toimintaan on lähtenyt mukaan alueen kauppiaita mm. K-Supermarket Torikulma, K-Citymarket Iisalmi, K-Market Aromi Vieremä, joilta säätiön lahjoituksella ostetaan elintarvikkeita asevelihintaan.

– OLVI-säätiön tuki tullaan kohdentamaan sitä tarvitseville. Tuen avulla voimme jakaa hyvää mieltä lapsiperheiden ja vanhusten arkeen näin vaikeina aikoina. Erittäin iso kiitos OLVI-säätiölle, jatkoi Ylisipola.

Miksi 130 vappukassia?

Ensimmäinen OLVI-säätiön ja Karhun apupalvelun ruokakassien kohde ovat yhdessä Iisalmen seurakunnan kanssa kartoitettavat, apua tarvitsevat lapsiperheet. 130 elintarvikekassia toimitetaan Iisalmeen ja lähikuntiin Karhujen pakkaamana ja jakamana jo tulevaksi vapuksi. Olvi sponsoroi lisäksi kassiin Olvin Jaffa -virvoitusjuomat. Iisalmen kaupunki täyttää ensi vuonna 130 vuotta, siitä idea tarkkaan kassimäärään.

Anna auttava tassu

Karhun apupalvelu -toimintaa laajennetaan ja kehitetään edelleen. Mukaan mietitään toimia, joilla myös alueen yritykset ja yksityisetkin pääsevät osallistumaan panoksellaan yhteiseksi hyväksi. Apu voisi olla pienikin lahjoitussumma, jonka voi lahjoittaa vähävaraisen lapsiperheen tai vanhuksen tarvitseman elintarvikekasin ostamiseen.

Jo ennen säätiötukea IPK ry:n vapaaehtoiset ovat jakaneet paikallisten toimijoiden lahjoittamia elintarvikkeita mm. päiväkeskuksien asiakkaille, avustaneet Iisalmen seurakunnan koordinoimassa EU-ruokakassien pakkaamisessa ja jakamisessa edelleen. Onpa Karhut nähty todistetusti myös digiulkoiluttavan alueen senioriväestöä.

Kuvassa Jarmo Ylisipola, IPK ry:n toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
Mervi Toivainen, OLVI-säätiön asiamies 050 5484384, www.olvisaatio.fi
Jarmo Ylisipola, Iisalmen Peli-Karhut ry, toiminnanjohtaja 0400 998399

Katso videot: Lähde vapaaehtoiseksi  & IPK auttaa
Lue lisää: IPK:n yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta

 

 

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…