Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 29.10.2020

OLVI-säätiön lahja 130 vuotta täyttävälle Iisalmen kaupungille kytkee Ylä-Savon osaksi maailman taloushistoriaa

OLVI-säätiön rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään elämisen ehtoja Ylä-Savossa 1600–1800-luvulla. Jyväskylän yliopiston hanke kytkee alueen historian osaksi kansainvälistä keskustelua esiteollisen ajan asutuksesta ja elinkeinoista.

Nykyinen Ylä-Savo tunnetaan valtakunnallisesti muun muassa alueen kärkiyritysten Olvin, Ponssen, Genelecin tai Normetin menestystarinoiden ansiosta, alueen toimijoiden tiiviistä ByIisalmi-yhteistyöstä sekä ”Iisalmen ihmeistä”. Suomen historiassa Ylä-Savo näyttäytyy myöhään asutettuna, erilaisten kulttuurien leimaamana ja elinoloiltaan niukkuutta tarjonneena alueena. Haasteista huolimatta Ylä-Savoon muodostui elinvoimainen ja omaleimainen juureva savolainen yhteisö.

”Mitkä olivat elämisen ehdot Ylä-Savossa ennen modernin yhteiskunnan muodostumista? Tämä on keskeisin kysymys OLVI-säätiön rahoittamassa ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa. Niukoista elinoloista elinvoimaiseksi alueeksi; tätä kiinnostavaa kehityskaarta ja sen juuria lähdemme nyt penkomaan”, kertoo hankkeen johtaja professori Jari Ojala Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta.

”Ylä-Savo on tapausesimerkki, jonka avulla otamme osaa viimeaikaisiin kansainvälisiin keskusteluihin asuttamisesta ja elinolosuhteiden kehittymisestä erityisesti rajaseudulla. Näin Ylä-Savon kehitys kytketään osaksi maailman taloushistoriaa”, Ojala jatkaa.

Tutkimushankkeen lisäksi rahoituksella pohjustetaan Iisalmessa sijaitsevan vuonna 1964 avatun Ylä-Savon kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistamista. Uudistettavan näyttelyn keskeinen kysymys on, mitä Ylä-Savo ja yläsavolaisuus ovat ja miten ne ovat historiassa rakentuneet.

Näyttelyhanke toteutetaan kotiseutumuseon ja Jyväskylän Yliopiston Avoimen tiedon keskuksen museoammattilaisten yhteistyönä sekä uusimman museoteknologian, kuten 3D-teknologiaan perustuvia interaktiivisia esityskeinoja hyödyntäen. Jyväskylän yliopiston kokoelmissa on muun muassa ainutlaatuinen professori Ahti Rytkösen noin 15 000 valokuvan kansatieteellinen kuvakokoelma, jossa on yli 1300 korkeatasoista valokuvaa 1900-luvun alun Ylä-Savosta.

”Valokuvakokoelma on ainutlaatuinen kansallisestikin, sillä siinä kuvataan tavallisia ihmisiä arkisissa puuhissaan”, huomauttavat Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna ja yliopiston tiedemuseon intendentti Pirjo Vuorinen.

OLVI-säätiön myöntämä rahoitus on runsaat puoli miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2020 – 2023 aikana. Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan kirjana ja uuden museonäyttelyn muodossa.

”OLVI-säätiön rahoitus on erittäin merkittävä; se mahdollistaa ainutlaatuisen tutkimushankkeen toteuttamisen”, iloitsee professori Jari Ojala.

”OLVI-säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 65 vuotta sitten 1. marraskuuta. Juhlavuottaan työn merkeissä viettävä OLVI-säätiö tukee apurahalla Ylä-Savon alueen kotiseututyötä ja samalla juhlistaa ensi vuonna 130 vuotta täyttävää Iisalmen kaupunkia, kertoo OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirviö.

”Apuraha on säätiön lahja jokaiselle yläsavolaiselle. Toivomme, että hanke toimii porttina omiin juuriin ja alueen mielenkiintoiseen historiaan”, korostaa Sirviö.

Saamme olla aidosti ylpeitä Ylä-Savosta ja pian 130-vuotiaasta Iisalmesta. Alueella vieraileva voi nauttia olutpääkaupungin antimia, inspiroitua alueen yritystarinoista, tutustua värikkäisiin tapahtumiin sekä monipuolisiin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

Yläsavolaista kädentaitoa vuonna 2020.  Kuva: Olvi Oyj

Hankkeen toteuttajat:

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopistossa yhteistyössä Historian ja etnologian laitoksen sekä yliopiston tiedemuseon kanssa. Jyväskylän yliopiston taloushistorian tutkimus on keskittynyt etenkin esiteollisen Suomen talouden toiminnan ja rakenteiden tutkimiseen. Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on yliopiston tietovirtojen solmukohta ja sen yhteydessä toimiva tiedemuseo vastaa näyttelyhankkeen toteuttamisesta. Museon kuva-arkistossa on laaja yli 60 000 valokuvan kuva-arkisto, jota ovat kartuttaneet mm. yliopiston professorit, opettajat ja opiskelijat. Vastuullisina johtajina hankkeessa toimivat professori Jari Ojala (tutkimushanke) ja professori Janne Vilkuna (näyttelyhanke).

Lisätiedot:
Jari Ojala p. 0400 247 387, sähköposti: [email protected]
Janne Vilkuna p. 040 5543 569, sähköposti: [email protected]

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Kotiseututyö on yksi säätiön avustuskohteista. Säätiön säädekirjan mukaan E.W. Åbergin tahtotila oli kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä perinnetiedon säilyttäminen jälkipolville. www.olvisaatio.fi

Lisätiedot:
Matti Pehkonen, Ylä-Savon kotiseutuyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja p. 0500 272 067,
Heikki Sirviö, OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtaja p. 0500 676 814
Mervi Toivainen, OLVI-säätiön asiamies p. 050 548 4384

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…