Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 9.12.2020

NeuroPitch -kilpailun voittaja etsii suolistomikrobeista uutta hoitoa Parkinsonin tautiin

OLVI-säätiö lahjoitti 65. juhlavuotensa kunniaksi 30 000 euron tutkimusrahoituksen NeuroPitch-kilpailun voittajalle. Kuvassa palkintoa luovuttamassa OLVI-säätiön hallituksen jäsen Minna Aronen, voittaja Filip Scheperjans, Neurocenter Finlandin johtaja Dr. Mikael von und zu Fraunberg ja Neuro2020 – Business meets Science -tapahtuman juontanut Tomi Kaukinen.

Neurologian erikoislääkäri, dosentti Filip Scheperjans HUSista voitti Kansallisen neurokeskuksen ja OLVI-säätiön järjestämän NeuroPitch-kilpailun, jossa etsittiin uusia ratkaisuja ikääntyvien aivoterveyden edistämiseksi. Kilpailu oli osa 8. joulukuuta järjestettyä Neuro2020 – Business meets Science -tapahtumaa.

– Parkinsonin taudin hoitoon tarvitaan täysin uusi lähestymistapa, ja suoli-aivoakseli on sellainen, Scheperjans totesi.

Scheperjansin esittelemässä DISRUPT-PD-hankkeessa Parkinsonin tautiin etsitään uutta hoitomuotoa ulosteensiirron avulla toteutettavasta mikrobiomihoidosta. Noin 25 prosentilla potilaista on normaalista poikkeava suoliston mikrobisto, jolla puolestaan on yhteys taudin oireisiin.  Scheperjansin mukaan on syytä odottaa, että suolistomikrobien siirto terveeltä luovuttajalta vaikuttaisi taudin kulkuun.

– Olemme kehittäneet nopean testin, jolla voidaan tunnistaa ne potilaat, joilla on poikkeava suoliston mikrobiomi, ja alkamassa on hoitokoe jossa selvitetään hoidon tehoa.

Säätiötukea ikääntyvien aivoterveyteen liittyvälle tutkimukselle

Neurotieteiden tutkijoille suunnatun NeuroPitch-kilpailun palkintona oli 30 000 euron tutkimusrahoitus. Kilpailun rahoitti OLVI-säätiö 65. juhlavuotensa kunniaksi. Näin säätiö haluaa tukea vanhusten aivoterveyteen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää neuroalojen tutkimusta. Väestön ikääntyessä huolena on muun muassa muistisairauksista kärsivien määrän kasvu.

NeuroPitch järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa ja siihen osallistui seitsemän tutkijaa eri puolilta Suomea. Perinteisen tutkimusrahoitushaun sijaan kilpailijat kertoivat tutkimuksestaan kolmen minuutin mittaisessa pitch-esityksessä. Voittajan valinneessa tuomaristossa oli mukana tutkimus- ja yritysmaailman asiantuntijoita.

Kilpailu oli osa virtuaalista Neuro2020 – Business meets Science -tapahtumaa, jossa oli lähes 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Kyseessä on uusi tapahtumakonsepti, jolla Kansallinen neurokeskus haluaa edistää neuroalan yhteistyötä, nostaa esiin korkeatasoista tutkimusta ja tutkimuksesta nousseita kaupallisia menestystarinoita.

Lisätietoja:

Filip Scheperjans, filip.scheperjans (a) hus.fi
Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael von un zu Fraunberg, mikael.fraunberg (a) uef.fi
OLVI-säätiön hallituksen jäsen Minna Aronen, minna.aronen (a) ukmuovi.fi, hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirviö, p. 0500 676814 ja asiamies Mervi Toivainen, mervi.toivainen(a)olvi.fi, p. 050 5484384

https://neurocenterfinland.fi/

Teksti: UEF /viestintä

 

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

5 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…