Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 10.12.2020

OLVI-säätiön jakamat avustukset 2020

Vuonna 2020 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 1 054 hakemusta, joista 137 hakijalle myönnettiin apurahaa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Avustuksia jaettiin niin yksitäisille tapahtumille kuin mittaville hankkeillekin, joiden rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle.

OLVI-säätiön myöntämät avustukset toteuttavat säätiön perustajien E.W. ja Hedwig Åbergin tahtotilaa. Säätiö tukee lasten ja nuorten sekä vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja, nuorten jatko-opintojen edellytysten parantamista, kotiseututyötä sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä kala- ja maatalouden kehittämishankkeiden kautta.

OLVI-säätiön suurimmat 65. juhlavuoden myönnöt apurahakohteittain

Lapset ja nuoret:

 • Uuden lastensairaalan tukisäätiö, Kipukeskus – Valtakunnallinen lasten kivunhoidon keskus, 500 000, 00 euroa
 • Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö, Metsäkartanon Voimaa vanhemmuuteen -hanke, 445 000,00 euroa
 • Yrityskylä, Talous ja nuoret TAT, Yrityskylä Itä-Suomen oppimisympäristö, 200 000,00 euroa
 • Snellman-instituutti ry, Lasten yliopistotoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa, 150 000,00 euroa
 • Pohjois-Savon Liikunta ry, Liikuntahanke lapsille, 45 044,50 euroa
 • PK-37, vähävaraisten lasten harrastustoiminnan tukeminen, 38 000,00 euroa
 • Nuori yrittäjyys ry, Yrittäjyys, työelämä- ja taloustaitokasvatusta nuorille, 25 000,00 euroa
 • Liikuntaseura Ote ry, Yhdessä yhdenvertaisesti – liikkeellä laadukkaasti -hanke, 14 480,00 euroa
 • Sonkajärven Erä- ja Urheiluampujat ry, Nuorten harrastuksen tukeminen ja kehittäminen, 10 000,00 euroa

Vanhukset:

 • Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry ja Sotainvalidien veljesliiton Suur-Savon piiri ry, Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä hyvinvoinnin edistäminen, 200 000,00 euroa
 • Pohjois-Savon Liikunta ry, Liikuntahanke senioreille, 45 044,50 euroa

Kotiseututyö:

 • Jyväskylän yliopisto, Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot 1500—1900 –luvuilla tutkimushanke, 529 000,00 euroa
 • Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry, toiminta-avustus kotiseututyöhön, 80 000,00 euroa
 • Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen ja Iisalmen kaupungin yhteinen museoamanuenssi -hanke, 62 600,00 euroa
 • Ylä-Savon kotiseutuyhdistys ry, kotiseutumuseotoiminnot ja korjausinvestoinnit, 34 200,00 euroa

Elintarviketeollisuus/kala- ja maatalous, luonnonvarojen käytön edistäminen

 • Savonia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon mallasviljelyn ja mallasklusteriin kehittäminen maakunnan kestävän mallasviljan viljelypohjan ja perinteen luomiseksi, 30 000,00 euroa
 • Tuusniemen Runkopuuhanke/ puun kokonaisvaltainen hyödyntäminen, 45 000,00 euroa

Korona-ajan ruoka-apua vähävaraisille

Yleishyödyllinen OLVI-säätiö ei ole hyväntekeväisyysjärjestö, mutta poikkeuksellisesti koronavuotena säätiön hallitus myönsi 150 000 euroa ruoka-aputukeen vähävaraisille. Iisalmen Pelikarhujen Karhun apupalvelu on toimittanut ruoka-apua yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa yhteensä 50 000 eurolla ja Jokaiselle lapselle lounas –kampanjaan myönnetyillä 50 000 eurolla on toimitettu ruokakasseja vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa. Joulunakin lapselle lounas -kampanja on juuri käynnistynyt 50  000 euron myönnön turvin.

Tieteen tukijoukoissa

OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittamien neljän professuurin (psykologian ja päihdepsykologian, puumateriaalitieteen, kaivospolitiikan ja vesikemian) sekä STEAM-kehitystyötä koordinoivan yliopistotutkijan tehtävien rahoitus jatkui toimintavuonna. OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittama viisivuotinen Elintarvikkeet ja terveys -professuuri ravitsemustieteen ja elintarviketeknologian välisen tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi alkoi vuonna 2020 professori Marjukka Kolehmaisen vetämänä.

Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 48 korkeakouluopiskelijaa yhteensä 482 000 euroa. Painopiste väitöskirjatyöapurahoissa on säätiön sääntöjen mukaisissa kohteissa, mutta säätiö voi myöntää apurahoja kaikille tieteen aloille koko Suomen alueen yliopistoissa opiskeleville.

Lisäksi OLVI-säätiön hallitus myönsi apurahoja pienempiin sääntöjensä mukaisiin kohteisiin yli 100 000 euroa. Apurahamyönnöt ovat 500 eurosta 9 999 euroon.

Vuoden 2020 apurahamyöntöjen yhteissumma on 3,3 miljoonaa euroa.

OLVI-säätiön hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan 2021

OLVI-säätiön syyskokous päätti, että hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti teollisuusneuvos Heikki Sirviö ja varapuheenjohtajaksi kehityspäällikkö Timo Hortling. Muut hallituksen jäsenet ovat tuotantojohtaja Minna Aronen, asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen, toimitusjohtaja Juho Nummela ja rehtori Pasi Tolonen. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV

74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
(017) 838 5240

Share

Related: Tiedotteet


Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…

Olvin 145-vuotinen historia herää henkiin audiovisuaalisen teknologian keinoin

11.11.2023

Panimomuseon Olvin henki -immersiivisessä tilassa sukelletaan iisalmelaisen Olvin 145-vuotiseen panimohistoriaan yhtiön perustamisesta aina lähimenneisyyteen saakka. Olvin tarinassa yhtiön vaiheita avataan audiovisuaalisen…