Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 8.10.2021

OLVI-säätiö tukee lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa Mielen tila -kampanjassa

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien laajuus sekä yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus ovat Suomessa tällä hetkellä suuret. Jonkinasteisista mielenterveyden häiriöistä kärsii n. 20 % lapsista ja nuorista, kun ahdistuneisuutta ilmenee jopa 100 000 lapsella ja nuorella Suomessa. THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn perusteella juuri ahdistuneisuus nousee pintaan yhtenä keskeisenä lasten ja nuorten elämää kuormittavana haasteena. Myöskin alueelliset erot mielenterveyden hoidossa vaihtelevat paljon eikä yhdenvertaista ja oikea-aikaista hoitoa kaikille pystytä takaamaan.

OLVI-säätiön päätös tukea Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjaa 60 000 €:n lahjoituksella tehtiin jo keväällä 2021. Kampanjalla tuetaan lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa Suomessa näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnallisella jalkauttamisella sekä näyttöön perustuvien metodien kehittämisellä ja edistämisellä ympäri Suomen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa.

OLVI-säätiö jakaa Lastenklinikoiden Kummien kanssa yhteisen arvopohjan lasten hyväksi tehtävässä työssä.

OLVI-säätiö kantaa huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista: esimerkiksi ahdistus voi johtaa muihin vakaviin ongelmiin, kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, syrjäytymiseen, itsetuhoiseen käyttäytymiseen, päihdeongelmiin ja yhä vakavampiin mielenterveyden häiriöihin. On aika puuttua ongelmaan ja yhdessä hyvien toimijoiden kanssa tarttua ennaltaehkäisevään työhön vastaamaan vieläkin isommaksi paisuviin ongelmiin. Yleensä säätiömme toimii vain omalla alueellaan Itä-Suomessa, mutta silloin kun hankkeella on valtakunnallista vaikutusta, OLVI-säätiö voi olla mukana tukijoukoissa. Kummien hankkeessa juuri tämä toteutuu. Tärkeää on myös se, että kummituen kohteena on lasten ja nuorten mielenterveystyö. Sitä tukemalla lapsista voi kasvaa vahvoja ja hyvinvoivia aikuisia”, toteaa OLVI-säätiön asiamies Mervi Toivainen.

Lastenklinikoiden Kummit arvostaa suuresti OLVI-säätiön merkittävää lahjoitusta erittäin ajankohtaiseen tarpeeseen.

”Olemme Kummeilla todella iloisia näin vaikuttavasta lahjoituksesta lasten ja nuorten mielenterveystyön tueksi. Tuen avulla voimme levittää Cool Kids -hoito-ohjelmaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja parantaa tällä tavoin hyvin konkreettisen sekä tuloksellisen hoidon saavutettavuutta eri puolilla Suomea”, kommentoi Kummien kumppanuuspäällikkö Nina Tuomenoksa.

Cool Kids on tehokas, näyttöön perustuva hoitomenetelmä lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden ehkäisemiseksi. Tutkimusten mukaan 50 % hoitoprosessin läpikäyneistä lapsista ja nuorista ei täytä ahdistuneisuushäiriön diagnoosia hoidon jälkeen. Hoito-ohjelma tukee lapsen ohessa koko perhettä. Kummien kampanjan avulla on jo nyt koulutettu yli 100 uutta menetelmäohjaajaa ympäri Suomen.

Nina Tuomenoksa
Kumppanuuspäällikkö
Lastenklinikoiden Kummit ry
+358 50 3713327, [email protected]

 

Mervi Toivainen
asiamies
OLVI-säätiö
+358 50 5484384, [email protected]

                           

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…