Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 30.12.2021

Säätiöteot yhteiseksi hyväksi vuonna 2021

Yhteiskunnan sulkutila koronapandemian vuoksi vähensi apurahoin toteutettavia tapahtumia ja toimintaa OLVI-säätiön toiminta-alueella. OLVI-säätiö vastaanotti  951 (1054) hakemusta, joista 177 (137) hakijalle myönnettiin apurahaa yhteensä 2,7 (3,3) miljoonaa euroa. Hallitus myönsi apurahaa ja avustuksia niin yksitäisille tapahtumille kuin mittaville hankkeillekin, joiden rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle.

Toimintavuoden aikana useiden apurahoin tuettujen toimintojen aloitusajankohtaa on siirretty odottamaan yhteiskunnan avautumista ja hetkeä, jolloin kokoontuminen on turvallista.

OLVI-säätiön suurimmat (yli 5 000 euroa) apurahamyönnöt apurahakohteittain:

Lapset ja nuoret:

 • Nuori yrittäjyys ry, Yrittäjyys, työelämä- ja taloustaitokasvatusta nuorille, 120 000 euroa.
 • Pohjois-Savon Liikunta ry, ILOLLA-liikunta- ja hyvinvointihanke lapsille, 90 045 euroa.
 • Iisalmen Nuorison Tuki ry, Äxöniä – elämyksiä ja itsensä ylittämisiä -hanke, 84 000 euroa.
 • Lastenklinikoiden kummit ry, Mielentila-projekti lasten- ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoidon kehittämiseen ja tukemiseen, 60 000 euroa.
 • Iisalmen Peli-Karhut Juniorit ry, lasten ja nuorten jääkiekkotoiminnan kehittäminen, 60 000 euroa.
 • Suomen Partiolaiset ry, Suurleirielämyksen mahdollistaminen Itä-Suomessa asuville vähävaraisille lapsille ja nuorille, 15 000 euroa.
 • Sukevan Sulttaani, UltraChallence -hyväntekeväisyystapahtuma, 10 000 euroa.
 • Iisalmen naisvoimistelijat ry, 10 000 euroa.
 • Iisalmen Peli-Karhut ry, Karhun kosketus -vähävaraisten avustus, 15 000 euroa.
 • Iisalmen Nuorison Tuki ry, Kapasiteetti käyttöön -nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -jatkohanke, 7 370 euroa.
 • Savon Erämessut, Kuopion alueen 5-9 luokkalaisille tuettu osallistuminen messuille, 5 000 euroa.
 • Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Lasten ja nuorten suojeleminen digitaalisissa ympäristöissä, 5 000 euroa.
 • Kuopion Lasten Sirkus ry, sirkusopetustilan varustaminen ja välineistön uusiminen, 5 000 euroa.
 • Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden musiikkiopintojen kehittäminen ja edistäminen 2. asteen opinnoissa, 5 000 euroa.

Vanhukset:

 • Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry, Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin edistäminen, 140 000 euroa.
 • Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry, Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin edistäminen, 100 000 euroa.
 • Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin edistäminen, 55 000 euroa.
 • Pohjois-Savon Liikunta ry, ILOLLA-hyvinvointi- ja liikuntahanke senioreille, 90 045 euroa.
 • Savonia ammattikorkeakoulu, Neurochallenge 2021 – innovaatiotapahtuma seniorien aivoterveyden edistämiseksi, 20 000 euroa.
 • Olvin eläkeläisten kerho, eläkeläisten hyvinvointi ja yhteisöllisyys, 15 000 euroa.
 • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen asumispalveluyksiköiden ikäihmisten virkistys- ja viriketoiminta, 10 000 euroa.
 • Tukipilari / Kuopion Invalidit ry, esteteettömien ja saavutettavien toimitilojen mahdollistaminen ja kehittäminen vapaaehtoisvoimavaroin toimiville potilas-, vammais- ja kansanterveysyhdistyksille Tukipilarin toiminta-alueella, 5 000 euroa.

Kotiseututyö:

 • Ylä-Savon kotiseutuyhdistys ry, kotiseutumuseotoiminnot ja investoinnit, 120 800 euroa.
 • Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry, vuosituki Pohjois-Savon kotiseututyöhön, 100 000 euroa.
 • Nuorisoseura Motora ry, Ajastaika -kansantanssiproduktio, 10 000 euroa.
 • Teatteriyhdistys Hulluviima ry, Hiirenloukku -näytelmä, 6 000 euroa.
 • Naumanen Tiina & työryhmä, Kanttia kadulla -yhteisöteatteriproduktio, 5 000 euroa.

Elintarviketeollisuus/kala- ja maatalous, luonnonvarojen käytön edistäminen

 • Luonnonvarakeskus (Luke), Peltomaa-hanke, 29 000 euroa.
 • ProAgria Itä-Suomi ry ,Viljellään viisaasti -hanke, 15 000 euroa.
 • Luonnonvarakeskus (Luke), Laitumen hiilensidontapotentiaali ja kasvihuonekaasutase itäsuomalaisella lypsytilalla, 15 000 euroa.
 • ProAgria Etelä-Savo ry, Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan HIHAT-hanke, 15 000 euroa-
 • Pro Höytiäinen ry, Suometsien valumavesien käsittely ja ravinteiden kierrätys puuhakebioreaktorilla Rauanjoen valuma-alueella, (SuVaKi), 11 850 euroa.
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Humalaa kasvuun, viljelijöiden aktivoiminen humalan viljelyyn ja humalan pienimuotoiseen jatkojalostukseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella, 10 000 euroa.
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Orgaanista voimaa peltoon ja parteen -hanke maatalouden kannattavuutta ja kiertotaloutta edistämään, 9 198 euroa.
 • Saimaan lohikalojen ystävät ry, sähkökalastuslaitteiden hankinta ja kalanpoikasten istutus, 7 000 euroa.
 • Suomen Kalakirjasto ry, Kansakunnan kalamuisti kuuluu kaikille -hanke, 5 000 euroa.
 • Haverinen Jaakko, Mikromuovien ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutus kalojen sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan -tutkimus, 5 000 euroa.
 • Suomen Uittoperinneyhdistys ry, Uiton ja tukkilaistaitojen esittely yleisölle, 5 000 euroa.
 • Savonia ammattikorkeakoulu, €Nurmi-laskurin kehittäminen nurmen satotasojen tarkempaan määrittämiseen, 5 000 euroa.

Oppimisen ja oppimisedellytysten tukeminen

 • Väitöskirjatutkimukseen 47 hakijalle (5 000– 15 000 euroa/hakija), yhteensä 495 000 euroa.
 • Kuopion alueen kauppakamari, Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024, Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä -hanke, 150 000 euroa.

OLVI-säätiön hallitus päätti lisäksi lahjoittaa 500 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tee tietoinen valinta -tukikampanjaan.

Lisäksi OLVI-säätiö myönsi lukuisia alle 5 000 euron apurahoja pienempiin sääntöjensä mukaisiin kohteisiin.

Tunnustuspalkinnot

Hakuaikojen ulkopuolelta OLVI-säätiö myönsi 3 000 euron tunnustuspalkinnon Rene Rinnekankaalle ja 10 000 euron tuen syöpälasten hyväksi poljettuun Syöpäsykkeli-keräykseen sekä 5 000 euroa Iisalmen seurakunnan joulun ajan ruoka-apukeräykseen vähävaraisille.

Vuoden 2021 apurahamyöntöjen yhteissumma on 2 679 356,00 euroa.

OLVI-säätiön hallitus 2022

OLVI-säätiön hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan vuonna 2022. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti teollisuusneuvos Heikki Sirviö ja varapuheenjohtajaksi kehityspäällikkö Timo Hortling. Muut hallituksen jäsenet ovat tuotantojohtaja Minna Aronen, asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen, toimitusjohtaja Juho Nummela ja rehtori Pasi Tolonen. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
(017) 838 5240

OLVI-säätiön vuosikertomus 2021

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. OLVI-säätiö myöntää apurahoja säätöjensä mukaisiin kohteisiin: lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta, lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta), nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen, kotiseututyö sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta. Vuosi 2021 oli säätiön 66. toimintavuosi.

www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #säätiötekoja #yhteiseksihyväksi #iisalmi

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…

OLVI-säätiön apurahamyönnöt kevät 2022

17.6.2022

Keväthaussa 2022 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 475 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyskorkealle yli yhdeksään miljoonaan euroon. Vuosittain säätiö jakaa noin 3 miljoonaa euroa apurahoina, avustuksina ja…

Ilo yltää kaikkialle – Sairaalahuvipuisto avautui Taysiin

24.5.2022

Maailman ensimmäinen sairaalahuvipuisto vietti avajaisiaan Taysissa 24.5.2022. Särkänniemen ideoima ja suunnittelema ja yhteistyökumppaneiden toteuttama kokonaisuus ilahduttaa Taysin lasten ja nuorten sairaalan pieniä potilaita…