Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 13.4.2022

OLVI-säätiöltä 200 000 euron lahjoitus Ukrainan lapsille

OLVI-säätiö on lahjoittanut maaliskuun 2022 alussa 200 000 euroa Ukrainan sodasta kärsiville lapsille. Säätiöavun Ukrainan lapsille toimittaa Pelastakaa Lapset ry. Yhdistys on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien tukien aktiivisesti mm. lasten terveydenhuoltoa ja vahvistamalla oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia. Kriisitilanteessa yhdistys toimittaa hätäapua lapsille ja heidän perheilleen.

Ukrainan sodan vuoksi miljoonia ukrainalaisia siviilejä on joutunut jättämään kotinsa ja lähtemään pakoon sotatoimia. Heitä on sekä maan sisällä että ulkomailla. Pakolaisten joukossa on etenkin naisia ja lapsia, joilta puuttuu suojaa, ruokaa, vettä ja vaatteita.

”Yksi OLVI-säätiön tarkoituksista on avustaa lasten hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Tällä hetkellä Ukrainan lasten auttaminen on äärimmäisen tärkeää. Pelastakaa Lapset ry tekee Ukrainassa arvokasta työtä toimittamalla lapsille hätäapua, suojaa ja psykososiaalista tukea sekä huolehtimalla lapsista, jotka ovat kadottaneet vanhempansa”, sanoo OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirviö.

OLVI-säätiö on vuonna 1955 perustettu yleishyödyllinen säätiö. OLVI-säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, stipendejä, avustuksia ja palkintoja.

Lisätietoja:

OLVI-säätiö, Heikki Sirviö, hallituksen puheenjohtaja, p. 0500 676 814
OLVI-säätiö, Mervi Toivainen, asiamies, p. 050 548 4384

Kuva: Pelastakaa Lapset ry | Auta lapsia Ukrainan kriisissä

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…