Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 17.6.2022

OLVI-säätiön apurahamyönnöt kevät 2022

Keväthaussa 2022 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 475 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyskorkealle yli yhdeksään miljoonaan euroon. Vuosittain säätiö jakaa noin 3 miljoonaa euroa apurahoina, avustuksina ja stipendeinä. Kevään apurahahaussa myönteisen päätöksen apurahasta sai 98 hakijaa. Apurahamyönnöt olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Alle 10 000 euron apurahamyönnöt jakautuivat OLVI-säätiön apurahakohteiden mukaan: lapset 72 95 euroa, vanhukset 25 628 euroa, opinnot 7 500 euroa, kotiseututyö 44 430 euroa ja kala- ja maatalouden kohteet 11 250 euroa. Säätiö ei julkaise alle 10 000 euron apurahan saajatahoja tai nimitietoja.

Hallitus päätti myöntää apurahaa seuraaviin yli 10 000 euron hankkeisiin apurahakohteittain:

Lapset ja nuoret Aihe  Hakija  Apurahamyöntö €
TULOS Iisalmen yrittäjyyskasvatushanke Iisalmen kaupunki / elinvoimapalvelut               20 000,00
Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun varhaiskasvatus-toiminnan kehittäminen ja pohjoissavolaisten lasten kansainvälistymisen edistäminen The English Kindergarten
of Kuopio ry
             15 000,00
Sairaalaklovnit Sairaalaklovnitoiminta 5 yliopistollisessa sairaalassa                13 500,00
Iisalmen Pelikarhut IPK ry                20 000,00
Yht.               68 500,00  

 

Vanhukset Aihe  Hakija  Apurahamyöntö €
Kotiseutuni soi – kiertue Marttinen Jaana               12 000,00
Mielekkyyttä elämään inspiroivan käsityöympäristön ylläpitämisellä ja kehittämisellä Kuopion käsityöyhdistys Käsillä ry               10 334,00
Veteraanituki Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry             110 000,00
Varaudu vanhuuteen Vanhustyön keskusliitto               80 000,00
Olvin eläkeläisten kerhon toiminta Olvin eläkeläisten kerho               15 000,00
Veteraanituki Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri             140 000,00
Asiakkaiden käyttöön tulevat laitteet vapaa-ajalle ja kunnon ylläpitämiseen  Savas-säätiö sr/ Sorsapuiston palvelukodin asukkaat Iisalmi               10 014,00
Yht.             377 348,00 

 

Kala- ja maatalous Aihe  Hakija  Apurahamyöntö                €
Suomalainen laatuhumala viljelyyn ja käyttöön  Luonnonvarakeskus (Luke)         144 600,00
Vesiympäristön kestävä käyttö  UEF         600 600,00
Yht.         745 200,00  

 

Kotiseututyö Aihe  Hakija  Apurahamyöntö                 €
Olvi 145 -historiaselvitys  Tuija Valta            20 000,00
Yht.            20 000,00  

 

Hallitus päätti myöntää apurahaa väitöskirjatöihin 24 hakijalle yhteensä 232 800 euroa.

OLVI-säätiön keväthaun 2022 myönnöt olivat yhteensä  1 610 621,00  euroa.

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…