Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 7.10.2022

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan vanhuuden eteen.

Koordinaattorin tehtävänä on toimia asiantuntijana vanhuuteen varautumiseen liittyvässä keskustelussa ja viestinnässä, suunnitella ja toteuttaa varautumiseen liittyviä kursseja ja koulutuksia, ylläpitää ja kehittää vanheneminen.fi -tietopankkia sekä vahvistaa toimintaan liittyvää kokemusasiantuntijuutta yhdessä ikääntyvien ihmisten, eri sidosryhmien ja liiton asiantuntijoiden kanssa. Vanhuuteen varautumisen viestinnällinen työalue on valtakunnallinen, mutta konkreettiset varautumisen kurssit painottuvat v. 2023 Itä-Suomen alueelle. OLVI-säätiö toimii Vanhuuteen varautumisen kokonaisuuden mahdollistajana.

Koordinaattorilta vaaditaan vahvaa osaamista gerontologiasta, iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä verkostoyhteistyöstä ja viestinnästä (esim. TtM, gerontologi). Vanhustyön keskusliitto tarjoaa asiantuntevan, innostavan ja energisen työyhteisön työsi tueksi. Toimipaikka on Helsingin Malmilla ja/tai hyvien kulkuyhteyksien varrella itäisessä Suomessa (esim. Kuopio). Työtä voi tehdä osittain etänä.

Hakemukset:

Lähetä hakemus palkkatoiveineen sekä ansioluettelo yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen [email protected] viimeistään sunnuntaina 23.10. klo 18.00.

Lisätiedot:

Voit kysyä tehtävästä lisätietoja puhelimitse osallisuusjohtaja Anu Janssonilta maanantaina 10.10. klo 9–12 ja torstaina 13.10. klo 14–15.30. puh. 050 402 2529.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan vanhuuden eteen. Vanhustyön keskusliitto vahvistaa tavoitteellisesti vanhuuteen varautumista ja ikäymmärrystä sekä kutsuu jokaisen meistä rakentamaan Suomesta ikäystävällisempää yhteiskuntaa.  www.vanheneminen.fi

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on Suomen laajin valtakunnallinen vanhuusalan järjestö, joka toimintansa ja jäsenistönsä kautta tavoittaa yli kaksi miljoonaa ihmistä. Tarjoamme ikääntymisen arkeen toimivia ratkaisuja niin omien kuin jäsenyhteisöjemme palveluiden kautta. Teemme sekä kattavaa yhteiskunnallista vaikuttamista, että järjestämme iäkkäille ihmisille toimintaa ja neuvontaa. Tuomme iäkkäiden ihmisten äänen kuuluville kaikkialle missä toimimme, vtkl.fi

OLVI-säätiö on vuonna 1955 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka yksi tärkeimmistä apurahakohteista on vanhusten hyväksi tehtävä työ.

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

5 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…