Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 10.10.2022

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja Saastamoisen säätiö.

Saatu rahoitus on jatkoa vuosille 2019–2022 saadulle 2,6 miljoonan euron rahoitukselle.

Itä-Suomen yliopiston vesiyhteisön johtaja, professori Jussi Kukkosen mukaan toisen kauden hanke jatkaa yliopiston Kuopion ja Joensuun kampusten, sekä julkisten ja yksityisten yhteistyötahojen yhteistoimintaa vesialan innovaatioekosysteemin myötä.

– Yhteistyöllä edistetään kestävää vesivarojen ja vesiympäristöjen yhteiskäyttöä alueellisesti, kansallisesti ja myös globaalisti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme ensimmäisellä kaudella aloitetun, tutkijoista, vesialan julkisista viranomaisista ja yrityksistä koostuvan innovaatioekosysteemin edelleen kehittämistä. Kolmen säätiön yhteispanos lisää huomattavasti hankkeen vaikuttavuutta. Säätiöiden lisäksi kiitos kuuluu Itä-Suomen yliopiston aktiivisille tutkijoille, jotka ovat kehittäneet monialaista vesitukimusta edelleen menestyksekkäästi, toteaa Kukkonen.

Tulevalla kaudella tarkastelu keskittyy erityisesti Vuoksen vesienhoitoalueelle, joka kattaa suuren osan Pohjois- ja Etelä-Savosta sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalasta. Innovaatioekosysteemin työtä fokusoidaan erityisesti valuma-aluetarkasteluun.

– Keskeisenä ajatuksena on tarkastella vesiä ja niihin rajoittuvia maa-alueita luonnontieteellisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti verkottuneena kokonaisuutena. Valuma-aluetarkastelu on paitsi kansainvälisesti tunnustettu ja vakiintunut tapa tarkastella vesivarojen ja vesien ekologista tilaa kokonaisuutena, myös konkreettinen keino tuoda eri toimijoita vielä nykyistä läheisempään yhteistyöhön, jolla olisi vaikuttavuutta sekä julkisessa, että yritysten päätöksenteossa, kertoo tulevista tavoitteista hankeen varajohtaja, professori Niko Soininen.

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani, professori Kari Lehtinen iloitsee säätiöiden yhteisestä rahoituksesta.

– Kolmen säätiön yhteinen rahoitus on meille ainutlaatuinen, tervetullut voimavara. Yliopiston ensimmäisen kauden työ näkyy mitattavina asioina kuten vesialaan liittyvinä lisääntyneinä julkaisuina ja rahoituksena. Hankkeeseen palkatut tutkijat ovat verkostoituneet nopeasti ja tuoneet yliopistolle näkyvyyttä. Valuma-aluelähestymistavan ottaminen kantavaksi teemaksi kehittää edelleen Itä-Suomeen yhteisen vesialan tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen kokonaisuutta.

Lehtinen uskoo vahvasti, että vesialan alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö luo laajemminkin uskoa Itä-Suomen kehittämiseen, alueen veto- ja pitovoimaan. Vesistöjemme tarjoamia virkistysmahdollisuuksia unohtamatta.

– Monitieteisen vesitutkimuksen kehittymistä lahjoituksen myötä on ollut ilo seurata. Tutkimusalueella tapahtuva vuorovaikutus ja tutkimustoiminta todella osoittavat, että veteen liittyvän tutkimuksen arvoketjua luonnontieteellisestä tutkimuksesta ihmisen käyttäytymiseen, kaupallistamiseen ja lainsäädäntöön ja toisin päin on mahdollista tehdä pitkäjänteisesti yhdessä, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Sari Rissanen lisää.

– OLVI-säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Saastamoisen säätiö ovat etsineet yhteistä kohdetta, jonka kautta löytyy tapa edistää yhdessä tärkeää tutkimushanketta. Konsortiona tuomme hankkeeseen enemmän rahoitusta, mikä vahvistaa edellytyksiä hankkeen merkittävyyden ja vaikuttavuuden toteutumiselle, painottavat kolmen säätiön edustajat Heikki Sirviö, Arto Mäenmaa ja Petteri Karttunen.

Kukkosen mukaan Itä-Suomen yliopiston tieteiden rajat ylittävällä vesitutkimuksella on pitkät perinteet. Yliopistossa tutkitaan jo nyt muun muassa vesien puhdistukseen, käsittelyyn ja analytiikkaan liittyvää teknologian ja veden epäpuhtauksien riskinarviointia, perinteiseen kala- ja kalastusbiologiaan liittyvää käyttäytymisekologiaa, molekyyliekologiaa ja ekotoksikologiaa, ilmastonsuojelua, luontomatkailua, sekä lainsäädäntöä ja poliittisia ulottuvuuksia.

– On tärkeää, että alueemme vesivaroja hyödynnetään vastuullisesti myös tulevaisuudessa. Jatkossa monialaista tutkimusta koordinoidaan entistä vahvemmin, ja integroidaan se yhteistyötahojen kanssa tehtävään kehittämiseen. Vesialalle kehittyy entistä vahvempi monialainen tutkimusyhteisö, jossa luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden, kuten esimerkiksi kauppatieteiden ja oikeustieteiden osaaminen yhdistyy. Tutkimustietoa sovelletaan vastuullisesti yhdessä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Näin rakennamme Itä-Suomeen kestävää kehitystä, toteaa Kukkonen.

– Säätiöiden rahoitus tukee tavoitettamme olla kymmenessä vuodessa Suomen tunnetuin vesitutkimusorganisaatio, Kukkonen päättää kiittäen rahoittajia arvokkaasta tuesta.

 

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja, varadekaani, professori Jussi Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto, Jussi.Kukkonen (a) uef.fi

Hankkeen varajohtaja, professori Niko Soininen Itä-Suomen yliopisto, Niko.Soininen (a) uef.fi

Dekaani, professori Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 594 3774, Sari.Rissanen (a) uef.fi

Asiamies Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, p. 09 4542 4010, Arto.Maenmaa (a) wihurinrahasto.fi

Hallituksen pj., Heikki Sirviö, OLVI-säätiö, p. 0500 676814, Sirvio.Heikki (a) outlook.com

Hallituksen pj., Petteri Karttunen, Saastamoisen säätiö, p. 040 500 1053, Petteri.Karttunen (a) saastamoinenfoundation.fi

 

Jussi Kukkonen
Professori
jussi.​kukkonen​@uef.fi
+358401485410

Niko Soininen
Professori
niko.​soininen​@uef.fi
+358504376342

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…

Olvin 145-vuotinen historia herää henkiin audiovisuaalisen teknologian keinoin

11.11.2023

Panimomuseon Olvin henki -immersiivisessä tilassa sukelletaan iisalmelaisen Olvin 145-vuotiseen panimohistoriaan yhtiön perustamisesta aina lähimenneisyyteen saakka. Olvin tarinassa yhtiön vaiheita avataan audiovisuaalisen…

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…