Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 12.12.2022

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

OLVI-säätiön myöntämät avustukset toteuttavat säätiön perustajien E.W. ja Hedwig Åbergin tahtotilaa. Säätiö tukee lasten ja nuorten sekä vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja, nuorten jatko-opintojen edellytysten parantamista, kotiseututyötä sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä kala- ja maatalouden kehittämishankkeiden kautta. Vuosi 2022 oli säätiön 67. toimintavuosi.

OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 849 (951) hakemusta, joista 184 (177) hakijalle myönnettiin apurahaa yhteensä yli 3,0 (2,7) miljoonaa euroa. Hallitus myönsi apurahaa ja avustuksia niin yksittäisille tapahtumille kuin mittaville hankkeillekin, joiden rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle.

OLVI-säätiön suurimmat (5 000 euroa tai yli) apurahamyönnöt apurahakohteittain vuonna 2022:

Lapset ja nuoret:
• Lastenklinikoiden Kummit ry Mielen tila -ohjelma: Cool Kids -hankkeen jatkohanke, Lastenklinikoiden Kummit ry, 100 000 euroa
• PK-37:n vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen sekä valmentajien, ohjaajien ja muiden toimihenkilöiden koulutus sekä harjoitusvälineiden hankinta, Pallo-Kerho 37 ry, 60 000 euroa
• Tehdään rauha näkyväksi – suomalaiset nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina, Gutsy Go ry, 50 000 euroa
• Käsi Kädessä -tunnetaitovalmennusta lapsille, nuorille ja lapsiperheille, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry, 21 583 euroa
• ”TULOS Iisalmen yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat – yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli vahvistamaan nuorten yrittäjyys-, innovaatio-, talous- ja työelämätaitoja”, Iisalmen kaupunki, elinvoimapalvelut, 20 000 euroa
• Nilsiän 60. musiikkileirin järjestäminen, Nilsiän elävän musiikin yhdistys ry, 20 000 euroa
• Yksilövalmennuspilotin mahdollistaminen iisalmelaisille jääkiekon pelaajanuorille, Iisalmen Peli-Karhut ry, 20 000 euroa
• Karhun Kosketus avustustili, apu vähävaraisille, Iisalmen Peli-Karhut ry, 15 000 euroa
• Sairaalaklovnityön mahdollistaminen yliopistollissa sairaaloissa valtakunnallisesti, Sairaalaklovnit ry, 15 000 euroa
• Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja pohjoissavolaisten lasten kansainvälistymisen edistäminen, The English Kindergarten of Kuopio – Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun Kannatusyhdistys ry, 15 000 euroa
• Yhteissoittoa puhaltimilla Martti Ahtisaaren koulu, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, 14 000 euroa
• Lastun lasten ja nuorten toiminnan ylläpitäminen ja mahdollistaminen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, 10 000 euroa
• Project liv -toiminta KYS:ssä, pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheidensä arkeen toivoa, iloa ja turvallisuutta. 1. Liv Unelmapäivät, 2.Liv Hoitotyössä sekä 3. Liv Tuki, Project liv ry, 10 000 euroa
• HYVÄLLÄ TUULELLA – Helppoa, hauskaa ja turvallista purjehdusta lapsille, nuorille ja perheille Iisalmessa, Iisalmen pursiseura ry, 10 000 euroa
• Rentouttavat äänimatkat lapsille, nuorille ja ikääntyneille Ylä-
Savossa, Sörli Johanna, 10 000 euroa
• Laadukkaan ja ammattitaitoisen taitoluisteluvalmennuksen takaaminen jäsenille, Iisalmen taitoluistelijat ry, 8 000 euroa.
• Lasten ja nuorten tapahtumien tukeminen vuosina 2022–2026, Kurv1 sport team, 8 000 euroa
• Iisalmen Naisvoimistelijat ry, leirit ja harrastusmahdollisuudet v. 2022, 8 000 euroa
• Limuset 2022, Limuset-organisaatio, 6 000 euroa
• KesäKaara 2023 – Liikkuva nuorisotyö Pielaveden, Kiuruveden ja Keiteleen kuntien alueella, Pielaveden 4H-yhdistys ry, 6 000 euroa
• Parasta nuori -toiminta, Iisalmen Invalidit ry, 5 700 euroa
• Iisalmen lasten ja nuorten yleisurheilutoiminnan kehittäminen, Iisalmen Visa, yleisurheilu, 5 000 euroa
• Lasten sekä nuorten sekä erityisryhmien harrastustoiminnan kehittäminen kotiseudulla ja lähialueella, United Northern Skaters ry, 5 000 euroa
• Niittylahden musiikkileirin järjestämiseen 12.-19.6.2022, Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry, 5 000 euroa
• Joensuun nuorten Moottoripajatoiminta, Joensuun Moottoripajan Tuki ry, 5 000 euroa
• Nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toiminnallinen ryhmätoiminta Toimex. Aspa palvelut, Aspa-koti Aronia, 5 000 euroa
• Ylä-Savolaisten ringettenuorten pelaajapolun mahdollistaminen LL89, Say Cheese ringettejoukkue, 5 000 euroa

Vanhukset:
• Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin edistäminen,
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry, 140 000 euroa
• Neurochallenge -nelivuotinen innovaatiotapahtumasarja vanhenevan väestön aivoterveyden parantamiseksi, Savonia ammattikorkeakoulu, 120 000 euroa
• Veteraanien puolisoiden ja leskien tukeminen, Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry, 110 000 euroa
• ”Vanhuuteen varautuminen −ikääntyvien kansalaisten mielekkään vanhuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi”, Vanhustyön keskusliitto, 80 000 euroa
• Sotainvalidien-, puolisoiden- ja leskien kotiavun, kuntoutuksen ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, yksinäisyyden poistaminen, Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, 50 000 euroa
• Eläkeläisten kerhon toiminta, Olvin eläkeläisten kerho, 38 000 euroa
• Mielekkyyttä elämään inspiroivan käsityöympäristön ylläpitämisellä ja kehittämisellä, Kuopion käsityöyhdistys Käsillä ry, 18 334 euroa
• Vielä on tunteet, iällisen vertaisryhmän esittämä merkityksellinen ja elämyksellinen iloisuuden ja hauskuuden tuokio hoivakotien ja -laitosten asukkaille, työryhmä: Hindikka, Kurikka, Pietarinen, Käyhkö, Levaniemi, Kanninen, 15 000 euroa
• Kotiseutuni soi, Kuopion pienten ympäryskuntien vanhusten palvelutalojen virkistystoiminnan kehittäminen musiikkikiertueen voimin, Marttinen Jaana, 12 000 euroa
• Sorsapuiston palvelukodin toiminta vapaa-ajalle ja asukkaiden kunnon ylläpitämiseen, Savas-Säätiö sr/Sorsapuiston palvelukodin asiakkaat, 10 014 euroa
• Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen asumispalveluyksiköiden ikäihmisten virkistys- ja viriketoiminta/ asumispalvelut Iisalmi, 10 000 euroa
• Musiikki on lääkettä – virkistystä ikäihmisille hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa, Iskelmäseniorit ry, 8 000 euroa
• Matti ja Liisa matkalla -osallistavan muistisairaille suunnatun esityksen kiertue Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluasumisyksiköissä syksyllä 2023, työryhmä: Vuorijoki-Elo, Paavilainen, 5 226 euroa

Kotiseututyö:
• Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen toiminnan tukeminen, näyttelyuudistus ja investoinnit, Ylä-Savon kotiseutuyhdistys ry, 136 400 euroa
• Toiminta-avustus kotiseututyöhön vuodelle 2023, Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry, 100 000 euroa
• Olvi, 145 vuotta panimohistoriaa, Tuija Valta, 20 000 euroa.
• Nuorisoseura Motoran Ajastaika-tanssiteoksen maakuntakiertue, Nuorisoseura Motora ry, 10 000 euroa
• ”Kämppäemäntä”, dokumentti savottakämppien emännistä 50- ja 60-luvuilla, työryhmä: Salo, Lähteenmäki, 10 000 euroa
• Iisalmelaisen RR-lengenda Teuvo Länsivuoren urasta ja merkityksestä kertovan materiaalin kerääminen, arkistoiminen, tallentaminen ja jatkohyödyntäminen, Ylä-Savon Mobilistit ja Konepyöräilijät ry, 9 600 euroa
• Yhteisöllisyydellä ja yhteistyöllä elämyksiä ja elinvoimaa/Koivujärven luonto-, kalastus, -metsästys- ja ruokamatkailupalveluiden kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, 9 000 euroa
• Paisuan Tuajamateatterin näyttelijöiden näyttämötaitojen kehittäminen/ Paisuan Tuajamateatteri, 8 500 euroa
• ”SIELUNSA TULTA” -monologinäytelmä iisalmelaisesta suurnaisesta, kansanedustaja ja opettaja, koulunomistaja ja – johtaja, toimittaja, päätoimittaja, kirjailija, kääntäjä, naisasianainen ja martta Alli Nissisestä, työryhmä: Nuotio, Pelliccioni, Miettinen ja Miettinen, 8 300 euroa
• Kuopio-Iisalmi reitistön veneily- ja vesistömatkailupalvelujen kehittäminen, Iiden ry / Iisalmi ja tienoot, 6 100 euroa
• Iisalmen teatterin avustushakemus 50 v. juhlanäytelmän tuottamiseen, Iisalmen teatteri Ry, 5 000 euroa
• Elinan surma -oopperan valmistaminen ja Savonlinnan kuorofestivaalin järjestäminen, Savonlinna-kuoro ry, 5 000 euroa

Elintarviketeollisuus/kala- ja maatalous, luonnonvarojen käytön edistäminen:
• Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä tutkimusohjelman jatkohanke, Itä-Suomen yliopisto, 600 600 euroa
• Suomalainen laatuhumala viljelyyn ja käyttöön, Luonnonvarakeskus (Luke), 144 000 euroa
• Laitumen hiilensidontapotentiaali ja kasvihuonekaasutase itäsuomalaisella lypsytilalla 2, Luonnonvarakeskus (Luke), 15 000 euroa
• Ympäristönmuutos vaihtolämpöisten eläinten lämpökuolemassa, Haverinen Jaakko, 10 000 euroa
• Taimenen palauttaminen Nilsiän reitin vesistöihin, Nilsiän reitin suojeluyhdistys ry, 6 000 euroa
• Metsäopisto 1 – innovatiivinen malli luonnonhoitotöihin, Pro Höytiäinen ry, 5 250 euroa
• Pohjoissavolaisen mallasviljelyn ja mallastusprosessien kehittäminen, työryhmä: Kiurusalmi, Ruotsalainen, 5 000 euroa
• Twinwin-niveljalkaisnäytteiden käsittely, Anna Välkki, 5 000 euroa

Oppimisen ja oppimisedellytysten tukeminen:
• Väitöskirjatutkimukseen 47 hakijalle (n. 5 000–15 000 euroa/hakija), yhteensä 470 800 euroa.
• Toiminta-avustus Itä-Suomen Ammattitaito ry:n toimintaan, Itä-Suomen Ammattitaito ry, 45 000 euroa.
• The 34th Annual Conference of the European Consortium for Church and State Research in Jonsuu/Koli 20.–24.9.2023, Itä-Suomen yliopisto, 8 000 euroa.

Stipendit opiskelijoille / Stipendit eri oppilaitosten kautta ammattiin valmistuneille tai koulunsa päättäneille opiskelijoille säätiön toimialueella, yhteensä 13 800 euroa (á 100–500 eur)

Kriisiapua heikompiosaisille
OLVI-säätiö myönsi 200 000 euron tuen Ukrainan sotaa pakenevien lasten auttamiseksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Jouluavustus 10 000 euroa myönnettiin jaettavaksi Iisalmen rovastikunnan alueelle vähävaraisille perheille ja vanhuksille. Tuen hakijana ja koordinoijana on Iisalmen seurakunta.

Lisäksi OLVI-säätiö myönsi lukuisia alle 5 000 euron apurahoja pienempiin sääntöjensä mukaisiin kohteisiin. Vuoden 2022 apurahamyöntöjen yhteissumma on hakujen ulkopuoliset kriisiajan tuet mukaan lukien yhteensä 3.058.739,80 euroa.

Kasvun kipinöitä säätiötuella #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi

Lisätiedot:
OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
(017) 838 5240

 

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. OLVI-säätiö myöntää apurahoja säätöjensä mukaisiin kohteisiin: lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta, lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta), nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen, kotiseututyö sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta. Vuosi 2022 oli säätiön 67. toimintavuosi.
www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #säätiötekoja #yhteiseksihyväksi #iisalmi

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…