Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 4.9.2023

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden sydän- ja hengitysterveyteen liittyviä haasteita ja niihin vaikuttavia keinoja. Kaikki hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, OLVI-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö.

Itä-Suomen yliopiston professori Katja Kannisen johtamassa monitieteisessä hankkeessa selvitetään urbaanien ilmansaasteiden aiheuttamia haittavaikutuksia hengitys- ja sydänterveyteen. Hankkeessa verrataan puun poltosta syntyneiden, dieselmoottoripäästöistä peräisin olevien sekä kaupunki-ilman hiukkasten terveysvaikutuksia.  Hanke vahvistaa yliopiston ja KYSin välistä yhteistyötä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 390 000 euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Äijön johtaman hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos KuLTu, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry. Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

KYSin apulaisylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston dosentti Jari Halosen johtamassa hankkeessa kartoitetaan potilaiden sydänleikkausten jälkeistä sydän- ja hengityselimistön toimintakykyä ja pyritään lisäämään potilaiden fyysistä aktiivisuutta eHealth-intervention kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina UKK-instituutti ja Jyväskylän yliopisto, joilla on omat hankerahoitukset. KYSin hankkeen kokonaisrahoitus on 210 000 euroa.

-Säätiöiden yhteistyö Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen tapa tukea terveystieteellistä tutkimusta Suomessa. Nyt yhteistyössä myönnetyt apurahat nostavat aiemminkin hyvin merkittävän säätiöiden tuen vaikuttavuudeltaan uudelle tasolle, toteaa Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

Säätiöt tavoittelevat uudella yhteistyöllään rahoituksen vaikuttavuuden lisäämistä ja tarjoavat hanketoimijoille entistä paremman ja pitkäaikaisemman mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Säätiöverkosto kehittää yhteistyömalliaan tästä rahoitusyhteistyöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkoituksena on jatkaa vastaavaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa sen lisäksi, että säätiöt jatkavat myös itsenäisesti apuraha- ja avustustoimintaa omien strategioidensa puitteissa.

Pohjois-Savon säätiöverkostossa on mukana kymmenkunta alueen säätiötä ja rahastoa, joista viisi lähti tässä vaiheessa mukaan edellä mainittujen hankkeiden yhteisrahoitukseen.

 

Lisätietoja:

Aarne ja Aili Turusen säätiö, Henri Hyvärinen, puh. 040 718 6666
Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Soile Kosunen, puh. 040 567 8423
OLVI-säätiö, Mervi Toivainen, puh. 050 548 4384
Saastamoisen säätiö, Seppo Karvinen, puh. 040 027 3073
Sirkka ja Jorma Turusen säätiö, Hannu Palsola, puh. 044 368 1810

 

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…