Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 4.9.2023

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden sydän- ja hengitysterveyteen liittyviä haasteita ja niihin vaikuttavia keinoja. Kaikki hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, OLVI-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö.

Itä-Suomen yliopiston professori Katja Kannisen johtamassa monitieteisessä hankkeessa selvitetään urbaanien ilmansaasteiden aiheuttamia haittavaikutuksia hengitys- ja sydänterveyteen. Hankkeessa verrataan puun poltosta syntyneiden, dieselmoottoripäästöistä peräisin olevien sekä kaupunki-ilman hiukkasten terveysvaikutuksia.  Hanke vahvistaa yliopiston ja KYSin välistä yhteistyötä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 390 000 euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Äijön johtaman hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos KuLTu, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry. Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

KYSin apulaisylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston dosentti Jari Halosen johtamassa hankkeessa kartoitetaan potilaiden sydänleikkausten jälkeistä sydän- ja hengityselimistön toimintakykyä ja pyritään lisäämään potilaiden fyysistä aktiivisuutta eHealth-intervention kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina UKK-instituutti ja Jyväskylän yliopisto, joilla on omat hankerahoitukset. KYSin hankkeen kokonaisrahoitus on 210 000 euroa.

-Säätiöiden yhteistyö Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen tapa tukea terveystieteellistä tutkimusta Suomessa. Nyt yhteistyössä myönnetyt apurahat nostavat aiemminkin hyvin merkittävän säätiöiden tuen vaikuttavuudeltaan uudelle tasolle, toteaa Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

Säätiöt tavoittelevat uudella yhteistyöllään rahoituksen vaikuttavuuden lisäämistä ja tarjoavat hanketoimijoille entistä paremman ja pitkäaikaisemman mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Säätiöverkosto kehittää yhteistyömalliaan tästä rahoitusyhteistyöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkoituksena on jatkaa vastaavaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa sen lisäksi, että säätiöt jatkavat myös itsenäisesti apuraha- ja avustustoimintaa omien strategioidensa puitteissa.

Pohjois-Savon säätiöverkostossa on mukana kymmenkunta alueen säätiötä ja rahastoa, joista viisi lähti tässä vaiheessa mukaan edellä mainittujen hankkeiden yhteisrahoitukseen.

 

Lisätietoja:

Aarne ja Aili Turusen säätiö, Henri Hyvärinen, puh. 040 718 6666
Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Soile Kosunen, puh. 040 567 8423
OLVI-säätiö, Mervi Toivainen, puh. 050 548 4384
Saastamoisen säätiö, Seppo Karvinen, puh. 040 027 3073
Sirkka ja Jorma Turusen säätiö, Hannu Palsola, puh. 044 368 1810

 

Share

Related: Tiedotteet


Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…

OLVI-säätiö rahoittaa Neurochallenge-​kilpailua neljänä vuonna

24.4.2023

OLVI-säätiö myönsi Savonia-ammattikorkeakoululle 120 000 euron apurahan Neurochallenge-tapahtumasarjan toteuttamiseen. Aivoterveyteen liittyvä innovaatiokilpailu järjestetään neljänä perättäisenä vuonna.

OLVI-säätiön jakamat apurahat vuonna 2022

12.12.2022

Demografinen muutos (väestön kehitys, suuruus ja rakenne sekä väestössä tapahtuvat muutokset), kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostivat säätiön merkitystä osallisuuden kasvattajana toimintavuonna.

Vesiympäristön strateginen tutkimus jatkuu säätiötuella

10.10.2022

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, OLVI-säätiö ja…

Haetaan: Vanhuuteen varautumisen koordinaattori

7.10.2022

Vanhustyön keskusliitto yhdessä OLVI-säätiön kanssa hakee vanhuuteen varautumisen koordinaattoria 9.1.2023 alkaen. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja oman elämän suunnittelua omannäköisen, mielekkään ja hyvinvoivan…