Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 23.11.2023

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen tukeminen: 170 400 euroa, kotiseututyö: 450 680 euroa ja elintarviketalouden kehittäminen  (sis. kala- ja maatalous) 55 865 euroa.

OLVI-säätiö vastaanotti ja käsitteli 939 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyksellisesti lähes 20 miljoonaan euroon. OLVI-säätiö tukee pääosin paikallista toimintaa ja hankkeita yhteiseksi hyväksi Itä-Suomessa. Säätiö voi olla mukana myös valtakunnallisissa hankkeissa.

OLVI-säätiön keskeisiä apurahakohdemyöntöjä apurahakohteittain vuonna 2023 /eur

Toimintaa lasten hyväksi:          

NYT Yrityskylä Itä-Suomen aluetoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vuosina 2024–2027, jotta alueen lapset ja nuoret saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia tulevaisuuden kannalta tärkeitä talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT

300 000

Tiedekasvatus kuuluu kaikille (lapset ja vanhukset) (2024–2026) Snellman-instituutti ry

200 000

Lapset liikkeelle tenniksen avulla Suomen Tennisliitto ry

90 000

Lapsen elämänlaadun parantaminen palliatiivisessa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa lastensairaalassa Lastenklinikoiden Kummit ry

87 000

Taideterapiat osaksi lapsipotilaiden sairaanhoitoa ja kuntoutusta -kehityshanke (2024–2026) Uuden Lastensairaalan tukisäätiö

58 500

Tunnetaidoista turvaa tulevaisuuteen| Perheentalo MLL:n Iisalmen yhdistys ry

20 000

Yksilövalmennuksen mahdollistaminen juniorijääkiekon harrastajille -jatkohanke. Iisalmen Peli-Karhut ry

20 000

Karhun kosketus -avustustili Iisalmen Peli-Karhut ry

10 000

Sinfoniaorkesteri Vivon toimintatuki Sinfoniaorkesteri Vivo ry

10 000

Vanhustyön kohteita:

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu -ikääntyneille hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville (MioLi)(Pohjois-Savon säätiöiden yhteishanke) Savonia ammattikorkeakoulu

100 000

Veteraanien puolisoiden ja leskien tukeminen Sotien 1939–1945 Pohjois-Savon Perinneyhdistys ry

100 000

Veteraanien puolisoiden ja leskien tukeminen Sotainvalidien Veljesliiton
Suur- Savon piiri ry

70 000

Yksilöllistä hyvinvointineuvontaa yli 55-vuotiaille ja ryhmässä tapahtuvaa hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille, ILOLLA! (2024–2025) Pohjois-Savon Liikunta ry

217 505

Vanhuuteen varautuminen ja ikääntymisen ennakointi −ikääntyvien kansalaisten mielekkään vanhuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi Vanhustyön keskusliitto
VTKL

80 000


Kotiseututyön kohteita:

Yhteisamanuenssi-hanke (Iisalmen kaupungin ja kotiseutuyhdistyksen yhteisamanuenssi) Ylä-Savon kotiseutuyhdistys

133 000

Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen toiminnan tukeminen Ylä-Savon kotiseutuyhdistys

74 150

 Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -jatkohanke Ojala Jari /JYU

71 000


Elintarviketalouden kehittäminen (sis. Kala- ja maatalous)

Kalanpoikasten istutus ja kuljetus Itäisen Puulan alueelle, Heposelälle Otavan Kalamiehet ry

  16 000

 

Tieteen tukijoukoissa

Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 47 korkeakouluopiskelijaa yhteensä 527 800 euroa. Painopiste väitöskirjatyöapurahoissa on säätiön sääntöjen mukaisissa kohteissa, mutta säätiö voi myöntää apurahoja kaikille tieteen aloille koko Suomen alueen yliopistoissa opiskeleville.

Yllämainittujen kohteiden lisäksi säätiö tuki lukuisia hankkeita 500-20 000 eurolla.

Säätiön sääntöjen mukaiset avustuskohteet

OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

Säätiön tavoitteena on tukea ja avustaa sääntöjen määrittelemiä kohteita vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti samalla hyvään vaikuttavuuteen pyrkien.

OLVI-säätiön hallituskokoonpano vuonna 2024

Säätiön syyskokous päätti, että hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi kehityspäällikkö Timo Hortling. Muut hallituksen jäsenet ovat tuotantojohtaja Minna Aronen, asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen, toimitusjohtaja Juho Nummela ja rehtori Pasi Tolonen. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

 

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV,
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen,
asiamies,
(017) 838 5240
www.olvisaatio.fi

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…

Olvin 145-vuotinen historia herää henkiin audiovisuaalisen teknologian keinoin

11.11.2023

Panimomuseon Olvin henki -immersiivisessä tilassa sukelletaan iisalmelaisen Olvin 145-vuotiseen panimohistoriaan yhtiön perustamisesta aina lähimenneisyyteen saakka. Olvin tarinassa yhtiön vaiheita avataan audiovisuaalisen…

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

4.9.2023

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden…

Museoretki mallasjuoman maailmaan – Panimomuseo avautui yleisölle

13.8.2023

OLVI-säätiön ylläpitämän Panimomuseon perusnäyttelytilan remontti on valmistunut. Panimomuseon perusnäyttely on avoinna yleisölle Olvi-oluthallilla sijaitsevissa museon tiloissa arkisin klo 7.00–14.00. Iisalmessa Olvin…