Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 23.11.2023

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen tukeminen: 170 400 euroa, kotiseututyö: 450 680 euroa ja elintarviketalouden kehittäminen  (sis. kala- ja maatalous) 55 865 euroa.

OLVI-säätiö vastaanotti ja käsitteli 939 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyksellisesti lähes 20 miljoonaan euroon. OLVI-säätiö tukee pääosin paikallista toimintaa ja hankkeita yhteiseksi hyväksi Itä-Suomessa. Säätiö voi olla mukana myös valtakunnallisissa hankkeissa.

OLVI-säätiön keskeisiä apurahakohdemyöntöjä apurahakohteittain vuonna 2023 /eur

Toimintaa lasten hyväksi:          

NYT Yrityskylä Itä-Suomen aluetoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vuosina 2024–2027, jotta alueen lapset ja nuoret saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia tulevaisuuden kannalta tärkeitä talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT

300 000

Tiedekasvatus kuuluu kaikille (lapset ja vanhukset) (2024–2026) Snellman-instituutti ry

200 000

Lapset liikkeelle tenniksen avulla Suomen Tennisliitto ry

90 000

Lapsen elämänlaadun parantaminen palliatiivisessa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa lastensairaalassa Lastenklinikoiden Kummit ry

87 000

Taideterapiat osaksi lapsipotilaiden sairaanhoitoa ja kuntoutusta -kehityshanke (2024–2026) Uuden Lastensairaalan tukisäätiö

58 500

Tunnetaidoista turvaa tulevaisuuteen| Perheentalo MLL:n Iisalmen yhdistys ry

20 000

Yksilövalmennuksen mahdollistaminen juniorijääkiekon harrastajille -jatkohanke. Iisalmen Peli-Karhut ry

20 000

Karhun kosketus -avustustili Iisalmen Peli-Karhut ry

10 000

Sinfoniaorkesteri Vivon toimintatuki Sinfoniaorkesteri Vivo ry

10 000

Vanhustyön kohteita:

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu -ikääntyneille hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville (MioLi)(Pohjois-Savon säätiöiden yhteishanke) Savonia ammattikorkeakoulu

100 000

Veteraanien puolisoiden ja leskien tukeminen Sotien 1939–1945 Pohjois-Savon Perinneyhdistys ry

100 000

Veteraanien puolisoiden ja leskien tukeminen Sotainvalidien Veljesliiton
Suur- Savon piiri ry

70 000

Yksilöllistä hyvinvointineuvontaa yli 55-vuotiaille ja ryhmässä tapahtuvaa hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille, ILOLLA! (2024–2025) Pohjois-Savon Liikunta ry

217 505

Vanhuuteen varautuminen ja ikääntymisen ennakointi −ikääntyvien kansalaisten mielekkään vanhuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi Vanhustyön keskusliitto
VTKL

80 000


Kotiseututyön kohteita:

Yhteisamanuenssi-hanke (Iisalmen kaupungin ja kotiseutuyhdistyksen yhteisamanuenssi) Ylä-Savon kotiseutuyhdistys

133 000

Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen toiminnan tukeminen Ylä-Savon kotiseutuyhdistys

74 150

 Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -jatkohanke Ojala Jari /JYU

71 000


Elintarviketalouden kehittäminen (sis. Kala- ja maatalous)

Kalanpoikasten istutus ja kuljetus Itäisen Puulan alueelle, Heposelälle Otavan Kalamiehet ry

  16 000

 

Tieteen tukijoukoissa

Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 47 korkeakouluopiskelijaa yhteensä 527 800 euroa. Painopiste väitöskirjatyöapurahoissa on säätiön sääntöjen mukaisissa kohteissa, mutta säätiö voi myöntää apurahoja kaikille tieteen aloille koko Suomen alueen yliopistoissa opiskeleville.

Yllämainittujen kohteiden lisäksi säätiö tuki lukuisia hankkeita 500-20 000 eurolla.

Säätiön sääntöjen mukaiset avustuskohteet

OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

Säätiön tavoitteena on tukea ja avustaa sääntöjen määrittelemiä kohteita vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti samalla hyvään vaikuttavuuteen pyrkien.

OLVI-säätiön hallituskokoonpano vuonna 2024

Säätiön syyskokous päätti, että hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi kehityspäällikkö Timo Hortling. Muut hallituksen jäsenet ovat tuotantojohtaja Minna Aronen, asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen, toimitusjohtaja Juho Nummela ja rehtori Pasi Tolonen. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

 

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV,
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen,
asiamies,
(017) 838 5240
www.olvisaatio.fi

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…